بررسي عوامل احتمالي تاثيرگذار بر شدت انرژي
(1390/11/28) - ساير مقالات فارسي

ماهنامه نفت و انرژي – مهرماه 1389

مهدي علي مددي

سيد حسين سجادي

سازمان بهره وري

1

چكيده
در اين مقاله عوامل احتمالي تاثيرگذار بر شدت انرژي كشورها شامل توليد انرژي اوليه، آزادي اقتصادي، قيمت حامل هاي انرژي، مساحت، ذخاير انرژي، سرانه توليد داخلي، سرانه مصرف انرژي، مصرف انرژي ويژه و تعلق به بلوك شرق مورد بررسي قرار گرفته است . علاوه بر مقايسه پارامترهاي مذكور در مورد كشورهاي مختلف جهان، روند افزايش يا كاهش آنها نيز در طي سال هاي اخير ترسيم شده و در نهايت تاثيرگذاري عوامل مذكور بر شدت انرژي و دلايل احتمالي آن در بخش نتيجه گيري مورد كاوش قرار گرفته است.

 

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 285 مرتبه نمایش این صفحه: 304 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1659 مرتبه نمایش کل سایت: 1831 مرتبه