تحليلي از روند شدت انرژي در کشورهاي OECD
(1390/11/28) - ساير مقالات فارسي

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني،

شماره 28 ، سال 1382

کلمات کليدي : شدت انرژي، تقاضاي انرژي، برگشت پذيري قيمت، توليد ناخالص داخلي

1

سير تحولات اقتصادي در قرون اخير با کاربرد متنوع انرژي در ارتباط بوده است،اما بحران‌هاي انرژي دردهه هفتاد که با رکود اقتصادي کشورهاي OECD نيز همراه بود، سبب شد انرژي جايگاه ويژه‌اي در ادبيات اقتصادي پيدا کند. کشورهاي صنعتي نه تنها سهم عمده‌اي از مصرف انرژي را به خود اختصاص داده‌اند، بلکه عموماً داراي راندمان بالايي در مصرف انرژي بوده و شدت انرژي در آنها پايين مي‌باشد. مطالعه روند تغييرات شدت انرژي در دوره‌هاي مختلف رشد اقتصادي کشورهاي OECD، الگويي به دست مي‌دهد که‌ مي‌توان آن را براي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي بخش انرژي کشورهاي صادرکننده انرژي بکار برد. در اين تحقيق تأثيرات قيمت انرژي و توليد ناخالص داخلي بر شدت انرژي بررسي شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژي با قيمت و توليد ناخالص داخلي تحليل گرديده است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق دلالت بر آن دارد که نه تنها به دنبال افزايش قيمت انرژي و توليد ناخالص داخلي بلکه حتي زماني که متغيرهاي مزبور کاهش يافته‌اند، شدت انرژي نيز کاهش يافته است و اين بدان معني است که بحران‌هاي انرژي دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتي نويني شده است که در افزايش کارايي و بهينه‌سازي مصرف انرژي متجلي گرديده است.

کلمات کليدي : شدت انرژي، تقاضاي انرژي، برگشت پذيري قيمت، توليد

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 11 خرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 917 مرتبه نمایش این صفحه: 923 مرتبه
  بازدید کل سایت: 3560 مرتبه نمایش کل سایت: 17359 مرتبه