کاربرد نانوفناوري در مديريت انرژي
(1390/11/28) - ساير مقالات فارسي

لادن رضي کردمحله و فربود تيموري

سومين همايشو نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تهران- مهرماه 1388

1

چکيده
در آينده فناوريهاي نوين مانند نانوفناوري نقش مهمي در مديريت انرژي خواهند داشت. در اين مقاله درباره دو نقش عمده نانوفناوري در مديريت انرژي (صرفه جويي در انرژي و تامين انرژيهاي جايگزين) بحث خواهد شد. نانوفناوري در موضوع صرفه جويي در انرژي براي مثال استفاده از مواد مبتني بر نانوفناوري مانند ترکيبهاي سبک و روکشهاي نازك رنگ مي تواند وزن هواپيماها و خودروها و در نتيجه مصرف سوخت آنها را کاهش دهد. افزودنيهاي سوخت، مانند، سريم اکسيد، ممکن است بهره وري گازوئيل را افزايش دهد. همچنين در موضوع تامين انرژي هاي جايگزين، نانوفناوري توان کاهش هزينه توليد سلولهاي خورشيدي به منظور استفاده گسترده از انرژي خورشيدي را ارائه مي دهد. پيشرفت در ساخت باتري با استفاده از نانوفناوري، ممکن است باعث استفاده گسترده تر از وسايل نقليه برقي شود. در پايان، در رابطه با سلولهاي سوخت هيدروژني، نانوفناوري مي تواند روشهاي موثرتري براي ذخيره سوخت ارائه داده و باعث بهبود کارايي شود.
کلماتکليدي
نانوفناوري، مديريت انرژي، صرفهجويي در انرژي، تامين انرژيهاي جايگزين.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 11 خرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 911 مرتبه نمایش این صفحه: 917 مرتبه
  بازدید کل سایت: 3512 مرتبه نمایش کل سایت: 17297 مرتبه