ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي
(1391/1/5) - ساير مقالات فارسي

اسماعيل فاتحي فر، سعيد پاك نيا، پيمان كشاورز

دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي، بخش مهندسي شيمي، شيراز، ايران

كلمات كليدي: صرفه جويي، مصرف انرژي، راهكارها، جديد، بهينه سازي، بالا بردن فرهنگ عامه.

1

چكيده
با توجه به افزايش مصرف انرژي، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار
و حفظ محيط زيست بايستي تا حد امكان از هدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود . در اين
تحقيق كارهايي كه بايستي در اين زمينه انجام بگيرد مورد بررسي قرار گرفته و نمونه هايي از كارهايي
كه مي توان انجام داد به تفضيل ارائه شده اند. از جملة كارهاي علمي و كاربردي مي توان به موارد زير
اشاره كرد:

1- استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه بهتر و سازگار با محيط زيست .

2- استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف.

3- بهينه سازي واحدهاي صنعتي و توليدي .

4- بالا نگهداشتن قيمت انرژي.

5- يافتن كاربردهاي جديد براي موادي كه به وفور يافت مي شوند و فعلاً كم مصرف هستند.

6- استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير.

7- آموزش مصرف انرژي به افراد از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي.

8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف كمتر و بهينه از انرژي.
كلمات كليدي: صرفه جويي، مصرف انرژي، راهكارها، جديد، بهينه سازي، بالا بردن فرهنگ عامه.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 311 مرتبه نمایش این صفحه: 317 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1593 مرتبه نمایش کل سایت: 1644 مرتبه