بررسي ايستگاههاي پمپاژ آب با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي
(1391/1/29) - ساير مقالات فارسي

سومين همايش ملي آب و فاضلاب با رويكرد بهره برداري

1388

[ احمدرضا طاهري اصل ] - كارشناس مكانيك سازمان بهره وري انرژي ايران

محمداسماعيل صياد زاده

كلمات كليدي:ايستگاه پمپاژ، صرفه جويي انرژي، انتخاب صحيح الكتروپمپ، شبكه هيدروليكي

1

خلاصه مقاله:

در مقاله زير ابتدا وضعيت مصرف انرژي و تقسيم بندي پمپ ها از جهت كاركرد و سپس تعريف كلي از ايستگاههاي پمپاژ ارائه گرديده است. همچنين شيوه هاي صرفه جويي انرژي در ايستگاههاي پمپاژ مانند اصلاح و اجراي سيستم هيدروليكي مناسب، نگهداري صحيح از پمپها، انتخاب صحيح الكتروپمپ، اثر پديده كاويتاسيون و استفاده از تجهيزات هوشمند موردبررسي قرار خواهد گرفت. سپس با استفاده از نتايج حاصل از مميزي انرژي (اندازه گيري دبي، فشار و توان الكتروپمپها)، در دو نمونه ايستگاه پمپاژ در مدت معين و بررسي و آناليز نتايج حاصله اقدام به ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي د ر دو ايستگاه مذكور گرديده است. همچنين شبكه هيدروليكي ايستگاه پمپاژ مورد مطالعه شماره 2 كه از حساسيت خاصي برخوردار بوده به وسيله نرم افزار WaterGems تحليل و نتايج طي جداول ارائه گرديده است.


كلمات كليدي:

ايستگاه پمپاژ، صرفه جويي انرژي، انتخاب صحيح الكتروپمپ، شبكه هيدروليكي

 

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 284 مرتبه نمایش این صفحه: 289 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1532 مرتبه نمایش کل سایت: 1567 مرتبه