گزارش بازار زغال سنگ
(1391/4/4) - بانک انرژي - گزارش بازار زغال سنگ

Medium-Term Coal Market Report 2011

1

Table of Contents

Foreword
Acknowledgements
Executive Summary
Recent Market Trends
-Summary
-Demand
--OECD demand trends
--Non-OECD demand trends
-Supply
--OECD supply trends
--Non-OECD supply trends
-References
Medium-Term Projections of Demand and Supply
-Summary
-Introduction
-Assumptions and methodology
-Projection of global coal demand
--OECD coal demand in power generation
--OECD coal demand in non?]power sectors
--Non-OECD coal demand in power generation
--Non-OECD coal demand in non?]power sectors
--Regional focus: China
-Projection of global coal supply
--OECD coal supply
--Non-OECD coal supply
Recent Developments in International Trade
-Summary
-Seaborne hard coal market 2009-2010
-Price developments
-Cost developments
-Regional analysis
-Exporters
-Importers
-References
Medium-Term Projections of Seaborne Trade
-Summary
-Assumptions and methodology
-Scenario design
-Projections of seaborne hard coal trade
-Projections of seaborne thermal coal trade
-LPS
-HPS
-Projections of seaborne metallurgical coal trade
-LPS
-HPS
-References
Utilisation of Export Capacity and Investments
-Summary of export capacity in 2009-2010
-Utilisation of export mine capacity
-Utilisation of domestic transport infrastructure
-Utilisation of port capacity
-Export capacity investments 2011-2016
-Port and domestic transport capacity investments
-Export mine capacity investments
-References
Medium-Term Projections of Export Capacity Utilisation
-Summary
-Assumptions and methodology
-Projected utilisation of export capacity
-Regional analysis
--Australia
--South Africa
-Colombia
-Russia
-Indonesia
-United States
Tables
Table 1. Major hard coal and brown coal consumers among OECD countries 
Table 2. Major hard coal and brown coal producers among OECD countries
Table 3. Projection of coal demand until 2016
Table 4. Coal demand projections for China
Table 5. Breakdown of important input factors for coal mining in Australia
Table 6. Coal demand, 2009-2016, in Mtce
Table 7. Coal production, 2009-2016, LPS, in Mtce
Table 8. Coal production, 2009-2016, HPS, in Mtce
Table 9. Hard coal net imports, 2009-2016, LPS, in Mtce
Table 10. Hard coal net imports, 2009-2016, HPS, in Mtce
Table 11. Seaborne steam coal imports, LPS, 2009-2016, in Mtce
Table 12. Seaborne steam coal imports, HPS, 2009-2016, in Mtce
Table 13. Seaborne steam coal exports, LPS, 2009-2016, in Mtce
Table 14. Seaborne steam coal exports, HPS, 2009-2016, in Mtce
Table 15. Seaborne metallurgical coal imports, LPS, 2009-2016, in Mtce
Table 16. Seaborne metallurgical coal imports, HPS, 2009-2016, in Mtce
Table 17. Seaborne metallurgical coal exports, LPS, 2009-2016, in Mtce
Table 18. Seaborne metallurgical coal exports, HPS, 2009-2016, in Mtce
Table 19. Indicative net calorific values of internationally traded steam coal in kcal/kg

 

 

دريافت فهرست

 

دريافت فايل

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 15 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 206 مرتبه نمایش این صفحه: 210 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1365 مرتبه نمایش کل سایت: 1526 مرتبه