بررسي ، تحليل و مصرف انرژي پوسته خارجي ساختمان
(1391/4/6) - پايان نامه ها

صادق رسول زاده

رشته بهينه سازي مصرف انرژي گرايش ساختمان

اسفند 1390

1

فهرست مطالب

 مقدمه 1

تعاريف 2

 فصل اول3

 تحليل بار حرارتي ساختمان با نرم افزار 4

چك ليست مبحث 19 به روش كاركردي  5

عوامل ويژه   5

  اطلاعات كلي  6

تحليل ساختمان با نرم افزار بي سي اس نوزدهم

 فصل دوم  29

 1- 2عايق وعايق كاري 30

2-2 انتخاب مواد عايق 31

3-2 جريان حرارت  32

4-2  پوشش حفاظتي و پرداخت نهايي  32

5-2   ضخامت بهينه عايق

6-2 انواع جدار ساختمان 33

وضعيت جداره ها در مقابل حرارت

وضعيت جداره ها در مقابل رطوبت  35

وضعيت جداره ها در مقابل تابش

وضعيت جداره ها در مقابل باد

7-2 وضعيت جداره ها در شرايط مختلف اقليمي  37

8-2 پهنه هاي آب و هوايي ايران

9-2 تيپ بندي جداره ها بر اساس پهنه هاي مختلف اقليمي ايران 41

10-2  عايق كاري پوسته خارجي ساختمان با پشم شيشه45

11-2 عايق كاري پوسته خارجي ساختمان با پشم سنگ

12-2 عايق كاري پوسته خارجي ساختمان با پلي استايرن 50

13-2  عايق كاري پوسته خارجي ساختمان با پاي يورتان

14-2 عايق كاري جدار نور گذر ساختمان  با پنجره آهني

15-2 عايق كاري جدار نور گذر ساختمان  با پنجره دو جداره 56

16-2 عايق كاري درب هاي  ساختمان  59

17-2 عايق كاري حرارتي بام ساختمان  60

18-2 عايق كاري حرارتي كف ساختمان  63

 فصل سوم 65

 هزينه چرخه عمر 66

هزينه چرخه عمر براي عايق كاري با پشم شيشه 66

 هزينه چرخه عمر براي عايق كاري با پشم سنگ

هزينه چرخه عمر براي عايق كاري با پلي استايرن

هزينه چرخه عمر براي عايق كاري با پنجره آهني 68

هزينه چرخه عمر براي عايق كاري با پنجره دو جداره  69

هزينه چرخه عمر براي عايق كاري بام. 70

 نتيجه گيري. 71

 منابع و ماخذ72

صادق رسول زاده

ایمیل: rasolzades@yahoo.com
وب سایت:
1 - 2 - 3
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 332 مرتبه نمایش این صفحه: 333 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2260 مرتبه نمایش کل سایت: 2276 مرتبه