مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران
(1391/7/24) - کتاب، ساير عنوان ها

مجموعه مقالات و مباحث:

ساختاري * تجاري * ارزي پولي مالي* برنامه ريزي *بخشي

1

اين كتاب مجموعة مباحث و مقالاتي در زمينه هاي مختلف مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصاد ايران مي باشد. غالب اين مقالات قبلاً محدود يا متعدد به صورت مجزا در محلهاي مختلف به چاپ رسيده بود ولي درخواست خوانندگان و اصرار دانشجويان و همكاران مبني بر اينكه مجموع هاي از مباحث سياستگذاريهاي كلان اقتصاد ايران مي تواند كاربرد خوبي در مباحث اقتصادي براي دانشجويان و دست اندركاران اقتصادي داشته باشد، مرا بر آن داشت تا مجموع هاي از منتخب مقالات را كه با بيان ساده تر و دور از نكات فنى و تخصصي پيچيدة اقتصادي هستند در اينجا پس از انجام تغييرات و اصلاحات كلي جمع نمايم. كلية مقالات تجديد نظر و اصلاح شد هاند و حتي المقدور از آمار جديدتر در آنها استفاده شده است. محل انتشار ويرايشهاي قبلي اين مقالات و چاپهاي قبلي آن در انتهاي همين مجلد در ليست مقالات نويسنده آمده است. در اين مجلد به مطالب مختلفي خواهيم پرداخت كه مسائل مختلف سياستگذاريها و موانع مختلف ايجاد تحولات و اصلاحات اقتصادي در كشور را از زمينه هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي دهد. زمينه هاي ساختارهاي اقتصادي و سياسي، سياستهاي ارزي و تجارت خارجي شامل برخي مسائل مرتبط با پيوستن به سازمان جهاني تجارت و نقل و انتقالات و جابجائيهاي قانوني و غيرقانوني سرمايه به خارج از كشور، سياستهاي پولي و مالي كشور، مسائل مرتبط با تورم و كنترل آن، برنام ههاي پنجساله و بودجه هاي سنواتي، مسائل برخي از بخشهاي اقتصادي و مواردي از اين دست در اين كتاب به چشم مي خورد كه م يتواند براي علاقه مندان به دنبال كردن مسائل اقتصاد ايران جالب توجه باشد.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 242 مرتبه نمایش این صفحه: 262 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1683 مرتبه نمایش کل سایت: 1718 مرتبه