انرژي هسته ايي، از معدن تا نيروگاه
(1391/7/24) - کتاب، انرژي تجديدپذير

انرژي هستهاي انرژي گرمايي آزاد شده حاصل از شکافت اتم اورانيوم است که از آن براي توليد بخار آب و گرداندن توربينهاي توليد برق استفاده ميشود. اورانيوم معدني، طي فرآيندي در تأسيسات فرآوري بايد به گاز هگزافلورايد يا uf6 تبديل شود، و سپس با تزريق به شبکهاي از سانتريفيوژها غني شده و سپس قابل استفاده است.البته فقط اورانيم نيست که با آن مي توان انرژي هستهاي توليد کرد.مثلاَ از پولوتونيم يا ديگر راديواکتيو ها نيز مي توان انرژي هستهاي توليد نمود. اين انرژي در دسته انرژيهاي نيمهپاک و غيرقابل تجديد تقسيم بندي ميشود. به اين دليل نيمه پاک که زباله ها و پس ماندهاي آن هزاران سال در محيط زيست باقي مانده و براي سلامت موجودات زنده بسيار خطرناک هستند. با وجود اين پس از مقايسه آماري بين خطرات همه انواع انرژي، انرژي هستهاي جزو بهترين گزينه هاي موجود بشمار ميآيد. در اين کتاب با مراحل توليد انرژي اتمي، از معدن تا نيروگاه آشنا خواهيد شد.

1

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 349 مرتبه نمایش این صفحه: 350 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2313 مرتبه نمایش کل سایت: 2329 مرتبه