سيري در قانون گذاري و قراردادهاي نفتي کشور ( از قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي بيع متقابل کنوني)
(1391/12/4) - بيع متفابل

سيد نصرالله ابراهيمي_صادق عبدي

واژگان کليدي

قانون گذاري- قراردادهاي نفتي- قراردادهاي امتيازي- قراردادهاي مشارکتي- قراردادهاي خدماتي- بيع متقابل

1

چکيده

مسئله نفت در ايران بيشتر به تحولات يکصد ساله اخير مربوط است. از زماني که در سال 1908 ميلادي اولين چاه نفتي در مسجد سليمان کشف گرديد تا حال حاضر قوانين و قراردادهاي نفتي متفاوتي که منتج از اين قوانين بود، شکل گرفته است. کشورهاي نفت خيز و در کل هر کشوري براي منابع طبيعي خود قانوني دارد که اين قانون خط مشي دخل و تصرف در منابع طبيعي آن کشور را معين مي کند. اين قانون معمولاً حدود و ضوابط ورود به حيطه اکتشاف و واگذاري حق بهرهبرداري و خصوصاً شروط لازم براي صدور مجوز سرمايه گذاري را مشخص مي کند. قراردادهاي نفتي در ايران در طول تاريخ همواره موضوع مناقشات فراواني بوده است. زمان انعقاد قراردادهاي نفتي در ايران از قراردادهاي امتيازي آغاز مي شود. اما پس از ملي شدن صنعت نفت و پايان دوره قراردادهاي امتيازي با تصويب اولين قانون نفت در سال 1336 قراردادهاي مشارکتي تجويز مي شود. اما در ادامه قانون نفت دوم در سال 1353 به تصويب مي رسد و به صراحت انعقاد قراردادهاي مشارکتي را ممنوع اعلام مي کند و قراردادهاي خدماتي يا همان پيمانکاري را در دستور کار خود قرار مي دهد. پس از انقلاب اسلامي، قانون نفت 1366 تصويب مي شود. در واقع اين قانون، قانون نفت 1353 را به طور کامل فسخ نمي کند و فقط در موارد تناقض قانون نفت 1366 اعمال مي شود و در اين قانون همچنان روش قراردادهاي پيمانکاري يا خدماتي همچنان قابل انعقاد است. در سالهاي بعد با استنتاج از قوانين نفت 1353 و 1366 قراردادهاي بيع متقابل نفتي در کشور شايع مي گردد که البته نوعي قرارداد خدماتي محسوب مي گردد. در اين مقاله سعي بر آن شده است که اين سير تحول قانوني و قراردادي در طي چند دهه اخير يه صورت کامل مورد برررسي قرار گيرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شيوه توصيفي- تحليلي نگاشته شده است.
واژگان کليدي
قانون گذاري- قراردادهاي نفتي- قراردادهاي امتيازي- قراردادهاي مشارکتي- قراردادهاي خدماتي- بيع متقابل


 

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 329 مرتبه نمایش این صفحه: 330 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2253 مرتبه نمایش کل سایت: 2269 مرتبه