پيک نفت و لزوم استفاده از انرژي هاي نو
(1392/2/17) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک

  5 ارديبهشت 1392

ناهيد چشمه قصاباني

کليد واژه : پيک نفت، انرژي نو، پايان نفت، انرژي، جايگزين نفت

1

چکيده
انرژي به عنوان يکي از مهم ترين عوامل توليد و هم چنين به عنوان يکي از ضروري ترين محصولات نهايي، جايگاه ويژه اي در اقتصاد کشورها د اراست. دسترسي کشورهاي درحال توسعه به انواع منابع جديد انرژي، براي توسعه اقتصادي آنها اهميت اساسي دارد و پژوهش هاي جديد نشان داده که بين سطح توسعه يک کشور و ميزان مصرف انرژي آن، رابطه مستقيمي برقرار است. با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي، ديگر نمي توان به منابع موجود انرژي متکي بود. مصرف انرژي هاي فسيلي از نظر ميزان رو به افزايش اما از نظر درصد رشد کاهش نسبي دارد از طرف ديگر ذخاير انرژي هاي فسيلي متناسب با افزايش مصرف در حال کاهش و اتمام است. نفت به عنوان يک منبع انرژي ارزان، سوخت صنايع مختلف را طي قرن ها تامين کرده است. اين منبع
عظيم انرژي در حال حاضر رو به افول نهاده است. اين امر مسبب پيامدهاي نگران کننده اي در توسعه اقتصادي جوامع صنعتي است اين واقعيت آينده ميليون ها خودرو و صنايع وابسته به انرژي هاي فسيلي را مبهم نموده و موجب نگراني دولتمردان دنياي صنعتي شده است. و دولت ها در تلاشند تا انرژي هاي ديگر از جمله انرژي خورشيدي و بادي را جايگزين انرژي فسيلي نمايند.
کليد واژه : پيک نفت، انرژي نو، پايان نفت، انرژي، جايگزين نفت


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 287 مرتبه نمایش این صفحه: 307 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1846 مرتبه نمایش کل سایت: 1881 مرتبه