مطالعه روشهاي استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه طبيعي ساختمان
(1392/2/18) - بهينه سازي مصرف انرژِي در ساختمان

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

محمد علي هزار

واژه هاي كليدي: تهويه طبيعي ، انرژي خورشيدي ،گرمايش ، دودكش خورشيدي

1

چكيده
در اين پژوهش سيستمهاي مختلفي كه براي تهويه طبيعي در ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد و با استفاده از انرژي تجديد پذيرخورشيد هوا را درون ساختمان به گردش در مي آورن د، بن ا دودك ش خورش يدي موردبررس ي قرارمي گيرد.انواع مختلف اين سيستمها با توجه به نوع استفاده و محل مورد استفاده مطالعه مي گردد. با توجه به اين پژوهش مي توان امكان استفاده از اين سيستمها در كشور را با توجه به بحث صرفه جويي در مص ر ان رژي بررس ي كرد.
واژه هاي كليدي: تهويه طبيعي ، انرژي خورشيدي ،گرمايش ، دودكش خورشيدي


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 11 خرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 941 مرتبه نمایش این صفحه: 947 مرتبه
  بازدید کل سایت: 3859 مرتبه نمایش کل سایت: 18995 مرتبه