تحقق توسعه پايدار با رويکردي به آموزش معماري و توسعه تکنولوژي پايدار
(1392/2/18) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

عيلرضا زرين وفا

معماري پايدار، توسعه پايدار، آموزش، محيط زيست، تکنولوژي

1

چکيده
انسان ها همواره براي توسعه و پيشرفت و ادامه زندگي و رفع نيازها خود از طبيعت بهره گرفته است، پس اين مسئوليت نيز بر عهده ما قرار مي گيرد، كه براي بهبود بخشيدن به زندگي اجتماعي و محيط زيست سالم مشاركت كنيم و اين مستلزم ارتقاي سطح فرهنگي و آموزش توسعه پايدار و اطلاع رساني و مشاركت عموم مردم در رفع مشکلات زيست محيطي مي باشد و زماني اين توسعه را پايدار مي خوانيم كه مخرب نباشد و امکان حفظ منابع و محيط زيست فراهم باشد تا بتوان پيشرفت چشمگيري در زمينه توسعه پايدار و تکنولوژي معماري داشت. معماري گستره وسيعي از رشته هاي مختلف را به هم پيوند مي دهد كه شامل طراحي، ساخت، نقشه كشي، طراحي فضاي سبز، مهندسي، پايداري، دانش اجتماعي مي باشد، با توجه به اين كه نيمي از انرژي هاي فسيلي را ساختمان هاي مسکوني و تجاري مصرف مي كنند مي توان گفت كه معماران نقش مهمي در كنترل آلودگي محيط زيست پيدا مي كنند. از ابتدا، ساختمان سازي رابطه تنگاتنگي با تکنولوژي و معماري داشته و از يکديگر تبعيت مي نمايند. لذا كه عملکرد ساختمان نيازمند تکنولوژي است، پيشرفت تکنولوژي مي تواند تاثيرات قابل توجهي بر روند سازگاري و و هماهنگ » تميز « تداوم بقاء محيط زيست و معماري داشته باشد، همچنين مي توان با بهره گيري از انديشه تکنولوژي با طبيعت و كارآمد در حفظ محيط زيست و آسايش انسان ها به كار برد، چه بسا كه امروزه با پيشرفت تکنولوژي پيشرفتي در توسعه پايدار محيط زيست ديده نمي شود، از اين رو پيش از برنامه ريزي براي توسعه تکنولوژي، بايد به فکر ايجاد زير بناهاي فکري و گسترش و تعميق فرهنگ توسعه بود.


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 223 مرتبه نمایش این صفحه: 242 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1617 مرتبه نمایش کل سایت: 1651 مرتبه