معماري و انرژي خورشيدي؛ بررسي نمونه هاي موردي از کاربرد انرژي خورشيدي در معماري منازل مسکوني
(1392/2/18) - بهينه سازي مصرف انرژِي در ساختمان

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

فرزانه هدفي سارا نجفي زارع

واژه هاي كليدي: انرژي خورشيدي، سيستم هاي خورشيدي، معماري، خانه

1

چکيده

منازل مسکوني از جمله ساختارهاي دست ساخت بشر هستند که ميزان مصرف انرژي در آنها زياد مي باشد. از طرفي، انسان براي آرامش و سکني گزيني نياز به تامين انرژي در اين فضاهاي خصوصي خود دارد و از طرفي ديگر، مقادير بسيار زيادي از سوختهاي فسيلي تجديدناپذير که امروزه براي توليد انرژي مصرف ميشوند سوختهايي هستند که در دسترس نسل هاي آينده نخواهد بود و آيندگان از آن محروم خواهند ماند. بدليل فرايندهايي که در تبديل سوخت به انرژي نقش دارند در دراز مدت اثرات منفي بر محيط زيست خواهند گذاشته و خواهند گذارد. بنابراين، آرامش و آسايش در محيط و فضاي زيستي تحت تاثير آلاينده هاي انرژي و نحوه تامين انرژي مي باشد. در اين راستا، مي بايد مباحثي مورد مداقه قرار گيرند؛ از جمله، نحوه تامين انرژي و شکل و نوع فضاهاي ساختماني موجود و ايجاد شده براي آينده، بايد بر اساس رويکردهايي باشند که حس و قابليت پاسخ گويي و مسئوليت پذيري در برابر شرايط زيستي، آسايش و آرامش از يک سو، و حفظ طبيعت و ذخاير آن و بهره گيري از پتانسيل انرژي هاي تجديدپذير، به خصوص انرژي خورشيدي، در آنها مورد حصول واقع گردد. بهره گيري از خورشيد بعنوان يکي از منابع مهم انرژي آز آن سو اهميت دارد که در سراسر گيتي و بخصوص در ايران، در دسترس بوده، و فاقد اثرات مخرب زيست محيطي مي باشد. همچنين از ديرباز، به روشهاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار مي گرفته است. بنابراين رويکردهاي معماري و شهرسازي در حال حاضر بايد بر مبناي طراحي ساختمانها و فضاهاي شهري پايدار و به گونه اي باشد که منابع طبيعي محفوظ بمانند و انواع انرژي هاي تجديدپذير، به ويژه انرژي خورشيدي، تا حد امکان به طور گسترده مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد. اين مقاله با رويکرد توصيفي تحليلي خود، ضمن معرفي نحوه کاربست انرژي خورشيدي در منازل مسکوني بعنوان - رده هاي ساختمان هاي با انرژي پرمصرف، به ذکر چندين نمونه منزل طراحي شده با رويکرد بهره گيري از انرژي خورشيدي، و نمونه خانه هاي موجود که مجهز به اين سيستم انرژي شده اند، مي پردازد.
واژه هاي كليدي: انرژي خورشيدي، سيستم هاي خورشيدي، معماري، خانه


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 11 خرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 937 مرتبه نمایش این صفحه: 943 مرتبه
  بازدید کل سایت: 3822 مرتبه نمایش کل سایت: 18670 مرتبه