بررسي جنبه هاي اقتصادي مصرف انرژي در سيستمهاي آبياري تحت فشار
(1392/2/18) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

مهندس شجاعت زارع

کلمات کليدي: انرژي ، خراسان رضوي،آبياري تحت فشار ، رگرسيون


1

چکيده
استفاده از آبياري تحت فشار به عنوان يکي از راه حلهاي افزايش کارايي مصرف اب همواره مورد توجه فعالان حوزه کشاورزي قرار داشته است و در اين راستا از مناظر مختلف مورد برررسي قرار گرفته است جداي از مسائل فني و تاثيرات زيست محيطي استفاده از آبياري تحت فشار، در ابتدا هزينه بالاي اين سيستم ها ،مهم ترين مانع توسعه اين روش در ايران بوده لذا يارانه هاي قابل توجهي براي اين کار اختصاص يافته است .در کنار هزينه تاسيسات، مصرف انرژي اين سيستم ها نيز بيشتر مي باشد به طوري که در کنار صرفه جويي قابل توجه در آب، مصرف انرژي هر واحد آب رسيده به مزرعه در اين روش بيشتر از روشهاي معمول است . لذا لازم است تا حد ممکن اين هزينه ها را نيز کاهش داده تا بتوان سودآوري اين روش را افزايش و از وابستگي به يارانه دولتي کاست در اين مطالعه 33 چاه بهره برداري در استان خراسان رضوي که داراي تاسيسات ابياري تحت فشار فعال مي باشند مورد بررسي قرار گرفته است 8 ريال افزوده مي / . نتايج مطالعه نشان داد که بطور متوسط به ازاي هر متر کاهش سطح آب هزينه هر متر مکعب 870 8 ريال هر متر مکعب ميگردد ضمن اينکه به شرط / شود از طرفي افزايش هر واحد هزينه انرژي باعث افزايش 863 ثابت بودن ساير شرايط ، افزايش هزينه انرژي براي هر متر مکعب آب باعث کاهش مصرف آب به ميزان 190 متر مکعب مي گردد .
کلمات کليدي: انرژي ، خراسان رضوي،آبياري تحت فشار ، رگرسيون


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 217 مرتبه نمایش این صفحه: 236 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1599 مرتبه نمایش کل سایت: 1633 مرتبه