اقتصاد سنجي پايه اي Basic Econometrics
(1392/10/4) - کتاب، ساير عنوان ها

The McGraw?Hill 2004

Fourth Edition

1
Table of Contents

Preface

Introduction

Part I Single-Equation Regression Models

Chapter 1 The Nature of Regression Analysis
Chapter 2 Two-Variable Regression Analysis: Some Basic Ideas
Chapter 3 Two-Variable Regression Model: The Problem of Estimation
Chapter 4 Classical Normal Linear Regression Model (CNLRM)
Chapter 5 Two-Variable Regression: Estimation and Hypothesis Testing
Chapter 6 Extensions of the Two-Variable Linear Regression Model
Chapter 7 Multiple Regression Analysis: The Problem of Estimation
Chapter 8 Multiple Regression Analysis: The Problem of Inference
Chapter 9 Dummy Variable Regression Models


Part II Relaxing the Assumptions of the Classical Model

Chapter 10 Multicollinearity: What Happens if the Regressors Are Correlated
Chapter 11 Heteroscedasticity: What Happens if the Error Variance Is Nonconstant?
Chapter 12 Autocorrelation: What Happens if the Error Terms Are Correlated
Chapter 13 Econometric Modeling: Model Specification and Diagnostic Testing


Part III Topics in Econometrics

Chapter 14 Nonlinear Regression Models
Chapter 15 Qualitative Response Regression Models
Chapter 16 Panel Data Regression Models
Chapter 17 Dynamic Econometric Models: Autoregressive and Distributed-Lag Models


Part IV Simultaneous-Equation Models

Chapter 18 Simultaneous-Equation Models
Chapter 19 The Identification Problem
Chapter 20 Simultaneous-Equation Methods


Part V Time Series Econometrics

Chapter 21 Time Series Econometrics: Some Basic Concepts
Chapter 22 Time Series Econometrics: Forecasting

Selected Bibliography

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 281 مرتبه نمایش این صفحه: 300 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1651 مرتبه نمایش کل سایت: 1823 مرتبه