بهينه سازي و مديريت انرژي در واحدهاي صنعتي با استفاده از يك سيستم هيبريدي
(1393/1/5) - ساير مقالات فارسي

اردشيرآرش* 1، ،شهريار اماني 2،محمد يزداني 3

واژه هاي كليدي :مديريت انرژي الكتريكي، نيروگاه هيبريدي ، الگوريتم اجتماع ذرات

1

چكيده:
با توجه به افزايش قابل توجه مصرف انرژي الكتريكي به خصوص در سالهاي اخير و با وجود كمبودهايي كه در تأمين منابع لازم در اين زمينه به چشم مي خورد، لزوم تبيين و اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي بيش از پيش احساس مي شود. در اين ميان مشتركين صنعتي با توجه به سهم قابل ملاحظه اي كه در مصرف برق دارند و با عنايت به ويژگيهايشان ، نقش عمده اي در كنترل بار الكتريكي ايفا مي كنند. در اين مقاله پس از بهينه سازي ابعاد سيستم به بررسي عملكرد سيستم هيبريد فتوولتائيك-بادي با ذخيره سازي باتري پرداخته شده است. هدف از اين مطالعه كمينه سازي هزينه هاي اين نيروگاهها در طول عمر سيستم است. هزينه ها نيز شامل هزينه سرمايه گذاري و هزينه بهره برداري نيروگاه ها بوده و قيمتهاي موجود همگي واقعي و تجهيزات مورد استفاده نيز همگي از نظر تجاري در دسترس مي باشند. دادهاي بادسنجي و تابش مورد استفاده مربوط به نواحي شمال غرب ايران ، استان اردبيل بوده و جهت استفاده مي شود. در نهايت براي ارزيابي روش پيشنهادي يك مجتمع پر مصرف صنعتي مورد PSO بهينه سازي از الگوريتم اجتماع ذرات مطالعه قرار مي گيرد
واژه هاي كليدي :مديريت انرژي الكتريكي، نيروگاه هيبريدي ، الگوريتم اجتماع ذرات


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 250 مرتبه نمایش این صفحه: 270 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1707 مرتبه نمایش کل سایت: 1742 مرتبه