بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي
(1393/1/5) - ساير مقالات فارسي

رضا دشتي، وحيد امير،محسن ايرانشاهي

كلمات كليدي: منابع توليد پراكنده، پدافند غيرعامل، اقتصاد منابع توليد پراكنده، امنيت منابع توليد پراكنده

1

در اين مقاله هدف بررسي چشم انداز نيروگاه توليد پراكنده از نظر اقتصادي و امنيتي مي باشد. از لحاظ اقتصادي عواملي مانند كمبود منابع مالي براي احداث واحدهاي نيرو گاهي ، تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت برق با هدف كاهش تصديگري دولت ، رشد بالاي مصرف انرژي الكتريكي ، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد پراكندگي در منابع انرژي اوليه مورد نياز ، برق رساني به مناطق دور افتاده و ايجاد بازار رقابتي عمدهفروشي و خرده فروشي در گسترش رويكرد به منابع توليد پراكنده تاثير گذار هستند. از لحاظ امنيتي بررسي تهديدات مختلف در شبكه برق شامل اتفاقات طبيعي، خطا در قطعات، خطاهاي انساني و خرابكاري هاي عمدي ضروري مي باشد
كلمات كليدي: منابع توليد پراكنده، پدافند غيرعامل، اقتصاد منابع توليد پراكنده، امنيت منابع توليد پراكنده


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 240 مرتبه نمایش این صفحه: 244 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1327 مرتبه نمایش کل سایت: 1352 مرتبه