مروري بر مدلسازي عددي و آناليز كاربرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان جهت كاهش مصرف انرژي
(1393/1/5) - بهينه سازي مصرف انرژِي در ساختمان

ياسر بخشوده نيا 1 ،عزيز باباپور 2، محمد بخشوده نيا 3

1

چكيده:
با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي، خارج شدن كشورمان از برگه صادركنندگان نفت از اواخر قرن جاري و بالطبع قطع درآمدهاي ناشي از صدور نفت، مسايل زيست محيطي و معرفي ساختمانها به عنوان عمدهترين بخشهاي تلفكننده انرژي از سوي منابع مختلف آماري، مديريت مصرف انرژي و بالابردن بازده بهرهوري انرژي ضروري به نظر ميرسد. يكي از روشهاي ذخير ه انرژي حرارتي، ذخيره گرماي نهان است كه ميتواند بر پايه ماده تغيير فاز دهنده باشد. در اين پژوهش، نحوه عملكرد مواد تغيير فاز دهند ه ، مدلسازي عددي، چگونگي و ميزان تاثير اين مواد در بهينهسازي مصرف انرژي، به عنوان راهكاري جديد و موثر در كاهش مصرف انرژي سرمايش و گرمايش ساختمان به صورت مروري معرفي خواهد شد. مواد تغيير فاز دهنده مورد نظر در اين مقاله موادي هستند كه طي فرايند تغيير حالت از فاز جامد به مايع، انرژي را ذخيره ميكنند. اين مواد در واقع گرماي نهان را ذخيره ميكنند و از پيوندهاي شيميايي براي ذخيره و آزادسازي انرژي حرارتي استفاده ميكنند.
واژههاي كليدي: مدلسازي عددي، منابع انرژي فسيلي، مصرف انرژي، بهرهوري، مواد تغيير فاز دهنده، گرماي نهان


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
پنجشنبه 23 آبان 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 51 مرتبه نمایش این صفحه: 52 مرتبه
  بازدید کل سایت: 343 مرتبه نمایش کل سایت: 345 مرتبه
نمايش تصادفي CD ها
اطلاعات زغال سنگ
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 70000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 500000ریال
جزئیات بیشتر
قيمت هاي روزانه نفت خام
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 80000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 160000ریال
جزئیات بیشتر
گزارش چشم انداز جهاني 2011
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 150000ریال
جزئیات بیشتر
بانک اطلاعاتي يونيدو - INDStat 4
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 300000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 500000ریال
جزئیات بیشتر
گزارش بازار زغال سنگ
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 70000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 200000ریال
جزئیات بیشتر
EBOOKS
Energy Ebooks - مجموعه شماره 2
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 100000ریال
جزئیات بیشتر
Energy Ebooks - مجموعه شماره 1
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 100000ریال
جزئیات بیشتر