قيمت آتي‌ها و قيمت آتي اسپات مورد انتظار نفت خام و برآورد پاداش ريسک با رويکرد اقتصادسنجي بيزين
(1393/7/7) - پايان نامه ها

نگارش:

هادي دادآفريداستاد راهنما:

دكتر نفيسه بهرادمهر

اساتيد مشاور:

دكتر محسن مهرآرا

دکتر محمد مزرعتي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته اقتصاد انرژي

تابستان 1393


1

لطفا براي دريافت اين پايان نامه، به کتابخانه دانشکده دانشگاه تهران مراجعه فرماييد.

 
 

4-3-3.     تخمين بيزين در رگرسيون مرکب

4-3-3-1.          توزيع پيشين اطلاعاتي براي ضرايب و عدم لحاظ آن براي

4-3-3-2.          توزيع پيشين اطلاعاتي براي ضرايب و نيز  (عمومي­ترين حالت)  

4-4.    مقايسه روش کلاسيک و بيزين89 

4-4-1.     مزايا و برتري­هاي روش بيزين90 

4-4-2.     عدم مزيت­هاي روش بيزين90 

4-4-3.     فائق آمدن بر مشکلات در روش بيزين91 

4-5.    روش بردارهاي خود رگرسيوني بيزين (BVAR) 93 

4-5-1.     تکنيک تخمين BVAR94 

4-5-2.     نمونه­گيري گيبس و همزماني تخمين بيزين ضرايب و واريانس­ها97 

4-5-3.     تصريح و تعيين اطلاعات پيشين99 

4-5-3-1.          اطلاعات پيشين مينه­سوتا (Minnesota Prior) 100 

4-6.    انتخاب مدل نهايي BVAR104

4-7-1.     مانايي و نامانايي متغيرهاي مدل106

4-8.    تصريح مدل106

4-8-1.     مدل­هاي پاداش ريسک109

4-8-2.     تخمين مدل­هاي BVAR پاداش ريسک در افق­هاي زماني مختلف112

4-8-2-1.          تخمين مدل BVAR پاداش ريسک يک ماهه112

4-8-2-2.          تخمين مدل BVAR پاداش ريسک دو ماهه115

4-8-2-3.          تخمين مدل BVAR پاداش ريسک سه ماهه117 

 


 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 15 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 236 مرتبه نمایش این صفحه: 241 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1516 مرتبه نمایش کل سایت: 1683 مرتبه