برنامه ريزي انرژي برمبناي نيروگاه هاي بادي توسط نرم افزار LEAP براي 20سال آينده
(1393/9/10) - انرژي هاي تجديدپذير

کليدواژه

برنامه ريزي انرژي، نرم افزار LEAP، سناريوي توليد، نيروگاه بادي

1

کليدواژه
برنامه ريزي انرژي، نرم افزار LEAP، سناريوي توليد، نيروگاه بادي

 

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
شنبه 21 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 266 مرتبه نمایش این صفحه: 286 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1922 مرتبه نمایش کل سایت: 1966 مرتبه