فرضيه مزيت دوسويه در مالياتهاي سبز (راهکاري نوين جهت مديريت مصرف انرژي و کاهش آلايندگي صنعت)
(1393/9/10) - انرژي و محيط زيست

کليد واژه

رفاه اجتماعي، فرضيه مزيت دوسويه، ماليات سبز، ماليات انرژي

1

کليد واژه
رفاه اجتماعي، فرضيه مزيت دوسويه، ماليات سبز، ماليات انرژي

 

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 299 مرتبه نمایش این صفحه: 318 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1700 مرتبه نمایش کل سایت: 1873 مرتبه