مدل بهينه سازي حداقل سازي هزينه کاهش گاز هاي گلخانه اي با نرم افزار گمزGAMS
(1389/6/1) - مدل سازي آنلاين

بر اساس پيمان کيوتو ميزان گازهاي گلخانه اي که عمده آن را دي اکسيد کربن تشکيل ميدهد بايستي کاهش يابد تا از پديده گرم شدن کره زمين جلو گيري نمايد.

در اين فرآيند کشورهاي توسعه يافته که در ضميمه I  پيمان نام آنها برده شده است ، خود را متعهد نموده که گازهاي گلخانه اي را به ميزاني کاهش دهند که تا سال 2012 اين رقم 5.2 % زير سطح انتشار در سال 1990 باشد. اجراي اين سياست هزينه هاي زيادي را براي کشور هاي  متعهد به همراه دارد و اين کشورهاي براي کاهش گاز هاي گلخانه اي سياست هاي مختلف از جمله افزايش ماليات بر سوخت، افزايش راندمان مصرف و .... را به کار مي گيرند که نهايتا ميتواند بر تراز تجاري و رشد اقتصادي کشور هاي در حال توسعه نيز اثر بگذارد. به طور کلي کاهش دي اکسيد کربن هزينه هايي را به همراه دارد که بر حسب کشورها و بخش هاي اقتصادي متفاوت است. سوال اين است که چگونه مي شود کاهش انتشار گاز ها ي گلخانه اي را با حداقل هزينه  انجام داد.  شما به کمک اين فايل خودآموز مي توانيد مدلي را طراحي و در نرم افزار گمز GAMS بنويسيد و آن را اجرا کنيد و نتايج را تحليل کنيد. در صورت علاقه ميتوانيد مدل را توسعه بيشتري هم بدهيد.


1

 

بر اساس پيمان کيوتو ميزان گازهاي گلخانه اي که عمده آن را دي اکسيد کربن تشکيل ميدهد بايستي کاهش يابد تا از پديده گرم شدن کره زمين جلو گيري نمايد.

در اين فرآيند کشورهاي توسعه يافته که در ضميمه I  پيمان نام آنها برده شده است ، خود را متعهد نموده که گازهاي گلخانه اي را به ميزاني کاهش دهند که تا سال 2012 اين رقم 5.2 % زير سطح انتشار در سال 1990 باشد.


Green House Gases (GHG):گازهاي گلخانه اي

Kyoto Protocol :پيمان کيوتو

Global warming: گرم شدن زمين

 


دکتر محمد مزرعتي

ایمیل: mo_mazraati@yahoo.com
وب سایت:
1
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 340 مرتبه نمایش این صفحه: 341 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2285 مرتبه نمایش کل سایت: 2301 مرتبه