نرم افزار آموزش نمونه گيري
(1388/7/7) - نرم افزارها

اين نرم افزار رو ش هاي مختلف نمونه گيري را آموزش ميدهد:

نمونه گيري تصادفي ساده با جايگذاري ، نمونه گيري تصادفي ساده بدون جايگذاري ، ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري ، واريانس ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري ، حدود اطمينان نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري ، برآورد مجموع واحدهاي جامعه ، حدود اطمينان مجموع واحدهاي جامعه ، نسبت ها و درصدها ، حدود اطمينان درجه اول و دوم براي درصدها ، نمونه گيري باطبقه بندي و با تخصيص متناسب ، برآورد واريانس برآوردكننده ميانگين در نمونه گيري با طبقه بندي ، حدود اطمينان ميانگين و مجموع واحدهاي جامعهدر نمونه گيري باطبقه بندي

1

نرم افزار آموزش نمونه گيري

 

راهنماي نرم افزارآموزشي نمونه گيري

راهنماي نرم افزارآموزشي نمونه گيري

نرم افزار

ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 296 مرتبه نمایش این صفحه: 301 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1556 مرتبه نمایش کل سایت: 1591 مرتبه