اطلاعات متنوع ساليانه فصلي و ماهيانه از سال 2000-2010
(1390/6/8) - بانک داده هاي انرژي جهان - بدون دسته بندي

اطلاعات ماهيانه، فصلي و ساليانه

اطلاعات عرضه و تقاضاي انواع حامل هاي انرژي به تفکيک حامل ها و مناطق جهان

اطلاعات ذخيره سازي هاي نفت و فرآوردهاي نفتي و تعداد روزهاي پوشش تقاضا

قيمت نفت خام و فراورده هاي نفتي

حاشيه سود پالايشگاهاي نفت

قيمت حامل هاي انرژي در کشورهاي مختلف

1

 

LIST OF TABLES

1 World Oil Supply and Demand 1996-2010

2.1 Quarterly World Oil Supply and Demand 1999-2001

2.2 Quarterly World Oil Supply and Demand 2002-2004 .

2.3 Quarterly World Oil Supply and Demand 2005-2007

2.4 Quarterly World Oil Supply and Demand 2008-2010

3 OECD Oil Demand by Product and by Region 1995-2010

4 OECD Oil Demand for Selected Countries by Product 1995-2010

5.1 Quarterly OECD Oil Demand by Product and by Region 2005-2007

5.2 Quarterly OECD Oil Demand by Product and by Region 2008-2010 .

6 Total OECD Oil Demand by Country 1995-2010

7 Non-OECD Oil Demand by Product and by Region 1995-2009

8 Total Non-OECD Oil Demand by Country 1995-2009

9 OECD Total Primary Energy Supply 1995-2010

10 Non-OECD Total Primary Energy Supply 1995-2009

11 World Oil Production 1995-2010

12.1 Monthly OECD Industry Closing Stock Levels 2007-2008

12.2 Monthly OECD Industry Closing Stock Levels 2009-2010

13.1 Quarterly OECD North America Industry Stock Changes 2001-2010

13.2 Quarterly OECD Europe Industry Stock Changes 2001-2010

13.3 Quarterly OECD Pacific Industry Stock Changes 2001-2010

13.4 Quarterly OECD Industry Stock Changes 2001-2010

14.1 Total Stocks in OECD Regions 1991-2010 (North America & Europe) 

14.2 Total Stocks in OECD Regions 1991-2010 (Pacific & Total)  

15.1 Industry Stocks by Category in OECD Regions 1991-2010 (North America & Europe)

15.2 Industry Stocks by Category in OECD Regions 1991-2010 (Pacific & Total) 

16.1 Spot Crude and Product Prices 1999-2010

16.2 Refining Margins and Net Product Worth 2003-2010

17 Monthly Weighted Average CIF Cost of Crude Oil Imported into IEA Countries 2007-2010

18 Weighted Average CIF Cost of Crude Oil Imported into IEA Countries 1995-2010

19.1 Monthly End-User Prices for Petroleum Products 2010 in National Currencies

19.2 Monthly End-User Prices for Petroleum Products 2010 in US$

20.1 Annual End-User Prices for Petroleum Products 1999-2010 in National Currencies

20.2 Annual End-User Prices for Petroleum Products 1999-2010 in $US

21 Regional OECD Crude Oil Imports by Source 1995-2010

22 IEA Member Country Destinations of Selected Crude Streams 1995-2010

23 Regional OECD Gasoline Imports by Source 1995-2010

24 Regional OECD Gasoil/Diesel Imports by Source 1995-2010

25 Regional OECD Jet and Kerosene Imports by Source 1995-2010

26 Regional OECD Residual Fuel Oil Imports by Source 1995-2010

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
شنبه 21 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 239 مرتبه نمایش این صفحه: 258 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1839 مرتبه نمایش کل سایت: 1867 مرتبه