قيمت هاي حامل هاي انرژي در کشورهاي جهان 2009
(1390/6/8) - بانک داده هاي انرژي جهان - بدون دسته بندي

قيمت هاي حامل هاي انرژي خصوصا قيمت بنزين، نفت گاز و گازوييل در همه کشورهاي جهان در اين گزارش ها آورده شده است

ارزانترين و گرانترين فيمت هاي انرژي در کشورهاي جهان با هم مقايسه شده اند

International Fuel Prices 2009

1

 

Executive summary 1

2. Fuel prices by continent 5

2.1 Fuel prices in Africa 5

2.2 Fuel prices in America 19

2.3 Fuel prices in Asia, Australia and Pacific 31

2.4 Fuel prices in Europe 47

2.5 Retail fuel prices of 174 countries 61

3. Fuel taxation and pricing mechanisms 64

3.1 Principles of fuel pricing 64

3.2 Adopting transparent pricing mechanisms 66

3.3 Recommended reading on fuel pricing and fuel pricing mechanisms 69

4. Rising energy prices

and their impact on developing countries 71

4.1 Ethiopia 72

4.2 Ghana 76

4.3 Kenya 79

4.4 Namibia 82

4.5 Rwanda 85

4.6 Uganda 87

4.7 Tanzania 90

5. Freedom of information publicise fuel price information 93

5.1 Sources of fuel price data of G-20 and N-11 countries 95

5.2 Recommended reading and links on increasing and volatile oil prices 97

6. About us 104

Our organisation 104

Our clients 104

Worldwide operations 104

GTZ Transport and Mobility 104

7. Annex 108

Data sources 108

Unit conversion for non-litre countries 108

Unit conversions 108

Currency conversion 108

Crude oil price at world market 109

8. Your contribution how to participate 109

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 339 مرتبه نمایش این صفحه: 358 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1810 مرتبه نمایش کل سایت: 1983 مرتبه