پروژه هاي بهينه سازي مصرف سوخت در بخش صنعت
(1390/7/14) - مقالات دانلود عمومي

سايز : 500Kb

مقدمه

مقايسه ميزان مصرف سرانه و مصرف ويژه انرژي بين کشورهاي توسعه يافته و کشور ايران، نشان دهنده

کارايي کم در توليد محصول و بازده پايين مصرف حامل هاي انرژي مي باشد. نگاهي به آمار ساليانه شدت

مصرف انرژي کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که با وجود افزايش توليد ناخالص داخلي، شدت مصرف

انرژي آنها کاهش داشته است. پايين آوردن هزينه هاي توليد با کم کردن سهم انرژي در قيمت تمام شده

محصول نهايي، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و همچنين پايان پذير بودن منابع سوخت هاي فسيلي،

مهمترين محرک کشورهاي دنيا در بهسازي، نوسازي و توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه اي در بخش انرژي

بوده است.


1

بهينه سازي مصرف سوخت در بخش صنعت در محورهاي زير در حال انجام است:
۱. اصلاح وضع موجود در بخش هاي صنعتي و کشاورزي به منظور افزايش بازده انرژي
۲. توسعه فن آوري هاي صرفه جويي انرژي
۳. تحقيق و توسعه، آموزش و اطلاع رساني
در اين فصل به بررسي پروژه هاي انجام شده در اين محور ها پرداخته شده است.
پروژه ها در محور اصلاح وضع موجود صنايع به منظور افزايش بازده انرژي در بخش هاي زير تقسيم بندي
شده اند:
الف- ۱- تدوين استانداردها و معيارهاي مصرف سوخت
الف- ۲- بهينه سازي الگوي مصرف سوخت با تمرکز بر استفاده از گازطبيعي
الف- ۳- اجراي طرح هاي صرفه جويي انرژي
الف- ۴- مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در صنايع
در ادامه پروژه هاي انجام شده بر اساس تقسيم بندي ذکر شده آورده شده اند.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 343 مرتبه نمایش این صفحه: 362 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1819 مرتبه نمایش کل سایت: 1992 مرتبه