شما ميتوانيد مقالات چهارمين همايش ملي انرژي بدون نياز به عضويت در سايت دريافت نماييد.

هيچ کدام از اين مقالات، روي سرور سايت energyseec قرار ندارند.

 لينک مقالات اصلاح شد و قابل دريافت مي باشند. در صورت بروز هر گونه مشکل به لينک اصلي مراجعه نماييد.

 

  

چهارمين همايش ملي انرژي
20 و 21 ادرديبهشت ماه 1382

 

 

AWT IMAGE مباحث راهبردهاي ميان مدت و بلند مدت بخش انرژي

 

1.   تجزيه و تحليل نقش انرژي در اقتصاد کلان در طي سالهاي 78-1350    PDF  350  KB
2.  
حل وفصل اختلافات مربوط به انرژي و تشکل هاي بين المللي ومنطقه اي    PDF  504  KB
3.  
تبيين جايگاه گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت خودروها     PDF  350  KB
4.  
امکان سنجي تشکيل اتحاديه توليدکنندگان و صادر کنندگان گاز طبيعي    PDF  198  KB
5.  
مراحل باز مهندسي سامانه انرژي در آستانه هزاره سوم    PDF  359  KB
6.  
روش نوين در تهيه ترازنامه انرژي در ايران     PDF  307  KB
7.  
تعديلات ساختاري در صنعت گاز     PDF  243  KB

 

AWT IMAGE مباحث اولويت ها چشم انداز توسعه پايدار انرژي


1.      ويژگي هاي زيست محيطي صنعت حمل و نقل ريلي در جهت حصول به توسعه پايدار     PDF  259  KB
2.      تجزيه و تحليل بهره دهي انرژي صنايع بزرگ کشورواستان اصفحان طي دوره برنامه دوم توسعه (78ـ1374)     PDF  299  KB
3.      سيستم اطلاعات انرژي در سازمان      PDF  231  KB
4.      بررسي امکان استفاده از سيستم هاي فتوولتاييک براي تامين برق روستاهاي دور از شبکه    PDF  190  KB
5.      امکان سنجي استفاده از اجاق هاي خورشيدي در مناطق عشايري ايران   PDF  290  KB
6.      کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مکان يابي نيروگاههاي کشور   PDF  116  KB
7.      تلفات برق و ميزان نشر co2 در ايران     PDF 272  KB
8.      شاخص هاي توسعه پايدار انرژي در ايران    PDF 457  KB
9.      سياستهاي مقابله با گرمايش جهاني در بخش انرژي ايران    PDF  164  KB
10.      بررسي استفاده از حوضچه هاي تبخير خورشيدي پتروشيمي بندر امام جهت توليد انرژي حرارتي علاوه بر نمک   PDF  371  KB
11.      بررسي آلودگي هواي ناشي از سه نيروگاه موجود در شهر مشهد با استفاده از مدل گوس  PDF  1130  KB
12.      ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه زمين گرمايي مشکين شهر    PDF 237  KB
13.      کاربرد مفهوم توليدتميز براي بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت    PDF 213  KB
14.      بهينه سازي انرژي در رسيدن به توسعه پايدار کشاورزي
15.     
استفاده بهينه از نفت و گاز در مناطق عشايري    PDF  130  KB
16.      انرژي براي توسعه پايدار    PDF 457  KB
17.      برقي کردن چاههاي کشاورزي در ارزيابي توسعه پايدار    PDF  213  KB
18.      انرژي ارزان و تميز با احداث نيروگاههاي خورشيدي بر پشت بام خانه ها    PDF  226  KB
19.      مدل سازي چگونگي پراکنش گاز دي اکسيد کربن خروجي از نيروگاهها     PDF 429  KB
20.      براورد انرژي بالقوه باد در پهنه هاي اقليمي مختلف ايران جهت طراحي و بکارگيري منابع انرژي پاک    PDF  455  KB
21.      کاهش انتشارات گازهاي گلخانه اي بخش انرژي کشور هاي در حال توسعه    PDF 325  KB


AWT IMAGE مباحث انرژي و اقتصاد

 

1.   تحليل روند بهره وري انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي طي سه دهه گذشته و محاسبه کشش نهاده اي و قيمت انرژي در بخش صنعت   PDF  311  KB
2.   الگويي براي قيمت گذاري برق در ماههاي گرم مناطق گرمسير     PDF  252  KB
3.   بورس برق    PDF  121  KB
4.   ارتباط نظام پرداخت يارانه و مصرف در بخش انرژي    PDF  221  KB
5.   ارزيابي مدل هاي انرژي با توجه به مشخصات عمومي و معيارهاي معين    PDF  236  KB
6.   بررسي الگوي مصرف انرژي و ارتباط آن باوضعيت آلايندگي زيست محيطي در بنگاههاي بزرگ صنعتي ايران    PDF  394  KB

 

AWT IMAGE مباحث توسعه منطقه اي بخش انرژي

 

1.   بررسي تاثير پذيري بازار جهاني نفت خام از تحولات سياسي و متغير هاي غير اقتصادي منطقه خاور ميانه   PDF 209  KB
2.   تحليلي از بازار جهاني LNG با تاکيد بر امکان حضور ايران در اين بازار
3.  
تحليلي بر قيمت بهينه جهاني نفت خام    PDF 308  KB


AWT IMAGE مباحث ارتقاء بهره وري در بخش انرژي

 

1.   کاهش تلفات انرژي در جوش نقطه اي با استفاده از روش کنترل فازي   PDF 313  KB
2.   مديريت مصرف انرژي در صنعت برق    PDF 1070  KB
3.   مدل سازي بهينه انرژيهاي تجديد پزير روي تنوع تقاضا   PDF 228  KB
4.   پايش و هدف گذاري انرژي (M&T)رهيافتي موثر در کنترل و بهبود مصرف انرژي     PDF 350  KB
5.   کاربرد روانشناسي آموزشي در تغير رفتار مصرف انرژي دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهران    PDF 163  KB
6.   طراحي و بهينه سازي فني ـاقتصادي سيکل تبيد تراکمي تبخيري    PDF 384  KB
7.   تجزيه و تحليل بخشي انرژي و اگزرژي ايران    PDF 297  KB
8.   ارائه روشي براي بهينه سازي نيروگاه توليد همزمان توربين گاز    PDF 343  KB
9.   مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي در انبارها    PDF 469  KB
10.  تکنيک هاي علوم رفتاري و اجتماعي در بهينه سازي مصرف انرژي   PDF 334  KB
11.  اثرات اجراي طرح ملي خازن گذاري در شبکه هاي فشار ضعيف    PDF 262  KB
12.  مدل سازي ديناميکي فرآيند خشک شدن شالي جهت بهينه سازي مصرف انرژي   PDF 760  KB
13.  بررسي عملکرد و ارائه روشي استاندارد جهت تعيين مصرف انرژي بخاري برقي خانگي    PDF 380  KB
14.  بررسي و بهينه سازي ترمواکونوميک سيکل توربين گاز نيروگاهي    PDF 460  KB
15.  بررسي تلفات و ارائه راه کارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در کارخانه هاي منتخب توليد کننده کاشي  PDF 246  KB
16. 
اصلاح و هدفمندسازي روش هاي متداول مديريت تقاضاي مصرف انرژي الکتريکي     PDF 334  KB
17.  تجزيه و تحليل انرژي مصرفي کشور    PDF 272  KB
18.  تصحيح روشهاي تعيين الگوي مصرف انرژي الکتريکي    PDF 856  KB
19.  مديريت مصرف انرژي الکتريکي در شهر اصفحان    PDF 367  KB
20.  بررسي اقتصادي خريد يک دستگاه آناليز گازهاي حاصل از احتراق ديگهاي بخار    PDF 387  KB
21.  بررسي عملکرد و ميزان تلفات انرژي برجهاي خنک کن پالايشگاه اصفحان    PDF 304  KB
22.  بهينه سازي مصرف هواي فشرده در کارخانه ايران خودرو    PDF 358  KB
23.  بررسي ميزان مصرف و شدت انرژي در صنايع کشور    PDF 240  KB
24.  نيروگاههاي حرارتي پتانسيل بهينه سازي انرژي،آب،آلودگي    PDF 296  KB
25.  بررسي عملکرد و ميزان تلفات انرژي بويلر هاي پالايشگاه اصفحان    PDF 353  KB
26.  سازمادهي واحد مديريت انرژي در صنايع    PDF 173  KB
27.  صرفه جويي در انرژي مورد نياز خشک کن هابا استفاده از ذرات حامل انرژي    PDF 240  KB
28.  بررسي نقش و اهميت معادن استراتژيک زغال سنگ استان کرمان و راه کارهاي بهينه سازي توليد زغال جهت تامين منابع انرژي مورد نياز کارخانه ذوب آهن اصفحان   PDF 259  KB
29.  مديريت مصرف انرژي درالکتروپمپ ها    PDF 316  KB
30.  بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند خشکاندن شلتوک با استفاده از خشک کن عمودي لايه نازک    PDF 493  KB
31.  تحليل فني و اقتصادي اثر سيستم پيش گرم کن هوا بر عملکرد کوره 101 پالايشگاه اصفحان    PDF 384  KB
32.  وضعيت مصرف انرژي در صنعت سيمان کشور    PDF 291  KB
33.  بررسي مصرف انرژي الکتريکي در صنعت قند کشور    PDF 353  KB
34.  بررسي مصرف انرژي حرارتي در صنعت قند کشور    PDF 319  KB
35.  نقش آموزش و آگاهسازي مصرف انرژي     PDF 182  KB
36.  بهينه سازي مصرف انرژي ترانسفورماتورهاي توزيع در کارخانجات    PDF 173  KB
37.  تعيين انرژي مصرفي در دو روش سنتي و نيمه مکانيزه براي توليد برنج     PDF 243  KB
38.  الگوي رياضي مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي    PDF 335  KB


AWT IMAGE مباحث فناوري هاي انرژي

 

1.   آکنه اي جديد براي برج هاي خنک کننده مکانيکي و طبيعي    PDF 257  KB
2.   جربه همکاري مراکز آموزشي ، پژوهشي و صنعتي وزارت نيرو جهت اولويت هاي فن آوري    PDF 246  KB
3.   نهادينه شدن کاربرد پيلهاي سوختي : اهداف و موانع توسعه   PDF 227  KB
4.   تبديل ترموشيميايي چوب و زائدات کشاورزي به گاز    PDF 502  KB
5.   يک مدل ماشين لباسشويي بهينه شده با بکارگيري مواد ترمو انرژي   PDF 839  KB
6.   بررسي کارکرد آموزش هاي دانشگاهي در توسعه فن آوري انرژي در ايران   PDF 356  KB
7.   بررسي روش هاي گوناگون توليد فرآورده هاي نفتي از گاز طبيعي از لحاظ اقتصادي و فني   PDF 356  KB
8.   مدل سازي سيستم هاي گرمايش خورشيدي با استفاده از نرم افزار  ( PDF 226  KB    (TRANSYS      
9.  
کاهش برق مورد نياز دستگاههاي تبريد ساختمانها در ساعات اوج مصرف    PDF 403  KB
10.  سيستم هاي تهويه مطبوع در ايران    PDF 253  KB
11.  استفاده از سيستم فتوولتائيک در کنار نيروگاههاي کوچک پمپ ـ ذخيره اي   PDF 238  KB
12.  بازيافت بخار مازاد در فرآيند توليد ورق کارتن به کمک مبدل حرارتي    PDF 221  KB
13.  ايجاد تحول در انرژي مصرفي سيستم هاي هوادهي با استفاده از انرژي پتانسيل آب   PDF 141  KB
14.  کاربرد کامپوزيت هاي هادي در سيستم هاي نوين ذخيره سازي انرژي   PDF 188  KB
15.  فن آوري تبديل انرژي خورشيدي به انرژي حرارتي در سطوح جاذب کلکتورهاي خورشيدي   PDF 571  KB
16.  نقش اتوماسيون صنعتي در استفاده از کنترل کننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي (plc) در بهينه سازي مصرف انرژي   PDF  162  KB
17.  تحليل و بررسي روش هاي تخمين انرژي خورشيدي   PDF  247  KB
18.  پتانسيل کاربرد سيستم هاي سرمايش جذبي خورشيدي در ايران   PDF  218  KB
19.  آثار پيشرفت تکنولوژي بر تقاضاي بلند مدت انرژي در بخش کشاورزي به تفکيک حامل ونوع مصرف   PDF  267  KB
20.  طراحي ، ساخت و راه اندازي راکتور هضم بيهوازي زباله اي فساد پذير در مقياس آزمايشگاهي با هدف توليد انرژي   PDF  246  KB
21.  تکنولوژي پايش وضعيت و مهندسي تشخيص عيب ، نياز صنايع کشور   PDF  206  KB
22.  محاسبات طراحي براي توسعه يک مجموعه پيل سوختي اسيد فسفريک يک کيلووات   PDF  332  KB
23.  جايگزيني مناسب براي شير هاي فشار شکن در چرخه هاي برودتي براي بازيابي انرژي حاصل از انبساط جريان   PDF  209  KB

 

شنبه 18 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 1 مرتبه نمایش این صفحه: 1 مرتبه
  بازدید کل سایت: 646 مرتبه نمایش کل سایت: 648 مرتبه