جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان ها

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

مدلي براي محاسبه سرمايه اقتصادي و کفايت سرمايه در بانک‎ها و موسسات مالي
(10 مهر 1397)
بانک سرمايه - - الگوهاي اقتصاد سنجي
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
كتاب اقتصاد مهندسي دكتر اسكونژاد
(24 مهر 1391)
در فايل پيوست کتاب اقتصاد مهندسي دکتر اسکونژاد جهت بهره برداري ارايه گرديده است
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) مدل سازي گام به گام يک اقتصاد دو بخشي با نرم افزار گمز (GAMS)
(24 مهر 1391)
اين كتاب، تعادل عمومي در اقتصاد را از بعد نظري توضيح داده و ارتباط تعادل عمومي در سطح کلان را با ماتريس حسابداري اجتماعي بيان مي کند. با استفاده از يک مدل ساده دو بخشي نحوه ساختن مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه توضيح داده مي شود. بعلاوه به صورت گام به گام مي آموزد که چگونه يک مدل تعادل عمومي در نرم افزار گمز (;GAMS)نوشته و اجرا مي شود. اين کتاب براي پژوهشگراني که مي خواهند اثرات سياست هاي اقتصادي و اقتصاد انرژي بر اقتصاد را از طريق مدل هاي تعادل عمومي بررسي کنند بسيار مفيد است. اين کتاب براي دانشجويان رشته اقتصاد، اقتصاد انرژي و رشته‌هاي مرتبط سفارش مي شود. 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
پاسخ تشريحي به سوالات کارشناسي ارشد اقتصاد انرژي 1383-1388
(24 مهر 1391)
رشته اقتصاد انرژي از جمله رشته هايي است که در دو دهه اخير توسعه داده شده و شايد کمتر شناخته شده باشد ولي رشته تحصيلي بسيار جذابي است که بازار کار خوبي در داخل کشور و نيز در سطح بازار هاي جهاني دارد. اين رشته تحصيلي گستره بزرگي از موضوعات را از بازار نفت، بازار کاغذي نفت، سازمان هاي درگير در بازار نفت و انرژي مانند اويک و آژانش بين المللي، مدل سازي عرضه و تقاضاي نفت وپيش بيني تقاضا و عرضه، سياست هاي انرژي، انرژي هاي  تجديد پذير و پايان پذير، يارانه ها و ماليات هاي انرژي ، قيمت گذاري انرژي ها و پيمان هاي بين المللي و اثر آن ها بر اقتصاد انرژي کشورها مانند پيمان حمايت از محيط زيست کيوتو و ديگر موضوعات  را در بر مي گيرد.    

اين كتاب پرسش هاي آزمون کارشناسي ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه آزاد رااز سال 1383 تا 1388 به صورت  کاملا تشريحي پاسخ داده است. سوالات سال هاي مختلف متعدد بوده و بسياري از موضوعاتي که در بالا اشاره شد را پوش شداده است. اين کتاب به صورتي تدوين شده که دانشجويان علاقمند به رشته اقتصاد انرژي ميتوانند اطلاعات زيادي در مورد موضوعات مرتبط با اين رشته را به همراه منابع براي مطالعه بيشتر بدست آورند. جداي از امتحانات ورودي براي اين رشته کتاب حاضر طيف وسيعي از موضوعات مهم اين رشته را مورد پوشش قرار داده است که شناخت خواننده را از موضوعات مهم اقتصاد انرزي افزايش ميدهد. اين کتاب براي دانشجويان اقتصاد که قصد ادامه تحصيل در رشته اقتصاد انرژي را دارند بسيار مفيد است. بعلاوه دانشجويان رشته اقتصاد انرژي، اقتصاد و رشته هاي مرتبط نيز ميتواننداز توضيحات موضوعي اين کتاب بهره مند شوند.

 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
طراحي شاخص هاي نظارت بر اجراي سياست هاي اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصي سازي
(24 مهر 1391)
اصلاح ساختار و خصوصي سازي اقتصاد از جمله موضوعات مهم اقتصادي است كه اكثر دولتها بيشترين تلاش هاي خود را صرف آن مي نمايند. اصلاح ساختار اقتصاد طيف وسيعي از موضوعات اقتصادي شامل آزاد سازي، مقررات زدايي، خصوصي سازي و رفع انحصار را شامل مي كند. بررسي تجارب ديگر كشورها نشان مي دهد كه اكثر اقدام ها با كوچك سازي دولت از طريق خصوصي سازي به اشكال مختلف آن شروع شده است. براي نظارت بر روند اصلاح ساختار اقتصاد مي توان طيف وسيعي از متغيرها را در نظر گرفت. اين متغيرها مي توانند از بررسي تجارب كشورها در زمينه اصلاح ساختار و خصوصي سازي، مباحث تئوريك و يا يافته هاي سازمانها و نهادهاي بين المللي در اين خصوص استخراج شوند. به همين دليل علاوه بر بررسي تجارب جهاني در زمينه خصوصي سازي و اصلاح ساختار، روشهاي ارزيابي ساختار اقتصاد و آزادي اقتصادي در نهادهاي بين المللي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
ديکشنري اقتصادي انگليسي به ا نگليسي روتلژ
(24 مهر 1391)
اين ديکشنري (;واژه نامه) واژه هاي اقتصادي را به زباني ساده و  شيوا توضيح ميدهد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
واژه نامه اقتصاد انرژي، تکنولوژي هاي انرژي و راندمان انرژي
(24 مهر 1391)
اين کتاب که حدود 360 صفحه دارد و اطلاعات تفصيلي در خصوص واژه ها و اصلاحات مهم مطرح در مباحث اقتصاد انرژي، تکنولوژي هاي انرژي مانند سوخت هاي رقيب همچون الکل، خودروهاي با سوخت مستقيم الکل، توليد انرژي خورشيدي حرارتي و ديگر تکنولوژي ها را ارايه ميدهد. همچنين واژه هاي مربوط به مباحث  رانمان مصرف انرژي در اين واژه نامه ارايه شده است. واژه ناهه انگليسي به انگليسي است و زيان به کار گرفته شده تخصصي ولي شيوا و ساده است.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اقتصاد انرژي 2: مدل سازي تقاضاي انرژي در بخش حمل و نقل - مثال‌هاي كاربردي، كار با Eviews و موضوعات پيشنهادي براي پايان‌نامه
(24 مهر 1391)
اين كتاب، اهميت بخش حمل و نقل در تقاضاي انرژي و خصوصاً نفت و شيوه‌هاي مختلف مدل سازي تقاضا در اين بخش و مدل سازي موضوعات ديگر مانند اثر نفوذ پذيري تکنولوژي جديد، اثرات بازگشتي، سوخت‌هاي رقيب، راندمان و کارايي خودروها بر مصرف سوخت، مدل‌هاي بزرگ حمل و نقل در آژانس بين المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي آمريکا و سازمان کشورهاي صادرکننده نفت را در بر دارد. نمونه‌هاي کاربردي از مدل سازي به همراه نحوه کار با نرم افزار Eviews ، ارائه و موضوعاتي کاربردي براي پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي، پيشنهاد شده است.

اين کتاب براي دانشجويان اقتصاد و اقتصاد انرژي توصيه مي‌گردد.
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
اقتصاد انرژِي : گذري بر موضوعات مربوط به بازار هاي بين المللي انرژي
(24 مهر 1391)
در اين كتاب روند‌‌ توليد، مصرف، تجارت و سبد ذخاير انرژي در جهان و بررسي وضع موجود و چشم‌انداز انرژي، مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين سازمان‌ها و نهادهاي موثر بر بازارهاي جهاني انرژي (;اوپك، آژانس بين‌المللي انرژي، معاهده منشور انرژي)، تعامل بازارهاي انرژي (;نفت، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي)، موضوعات مربوط به بازار جهاني نفت (;بازار فيزيکي و کاغذي نفت و اسناد معاملاتي مورد استفاده)، قيمت واقعي نفت و قدرت واقعي خريد درآمدهاي نفتي، متدولوژي و فرمول‏هاي محاسباتي، الگوهاي قيمت نفت و ورود در بازار بورس نفت با زبان ساده ارايه شده است.

GTL و قيمت‌گذاري گاز، تبديل گاز به فرآورده (;GTL)، اقتصادي بودن GTL و قيمت گاز خوراك و ... از ساير موارد مطرح شده در اين كتاب مي‌باشد.
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
جمعه 17 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 61 مرتبه نمایش این صفحه: 61 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2565 مرتبه نمایش کل سایت: 2593 مرتبه