مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) مدل سازي گام به گام يک اقتصاد دو بخشي با نرم افزار گمز (GAMS)
(1391/7/24) - کتاب، اقتصادي انرژي

اين كتاب، تعادل عمومي در اقتصاد را از بعد نظري توضيح داده و ارتباط تعادل عمومي در سطح کلان را با ماتريس حسابداري اجتماعي بيان مي کند. با استفاده از يک مدل ساده دو بخشي نحوه ساختن مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه توضيح داده مي شود. بعلاوه به صورت گام به گام مي آموزد که چگونه يک مدل تعادل عمومي در نرم افزار گمز (;GAMS)نوشته و اجرا مي شود. اين کتاب براي پژوهشگراني که مي خواهند اثرات سياست هاي اقتصادي و اقتصاد انرژي بر اقتصاد را از طريق مدل هاي تعادل عمومي بررسي کنند بسيار مفيد است. اين کتاب براي دانشجويان رشته اقتصاد، اقتصاد انرژي و رشته‌هاي مرتبط سفارش مي شود.
1

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تعادل عمومي و الراسي
1-2. تحليل تعادل عمومي
2-2. بيان رياضي تعادل عمومي و ماتريس اجتماعي

فصل سوم: تدوين مدل تعادل عمومي با نرم افزار گمز  و حل گرMPC 
1-3. مقدمه
2-3. روش هاي تدوين و حل مدل تعادل عمومي 
3-3. نحوه نوشتن معادلات مدل تعادل عمومي و مراحل
4-3. مدل تعادل عمومي در اقتصاد دو بخشي
5-3. مدل در نرم افزار گمز به همراه توضيحات لازم
6-3. مدل دو بخشي با تابع ضرائب ثابت لئون تيف
7-3. مدل دو بخشي با تابع ضرائب كشش ثابت

فصل چهارم: نوشتن مدل تعادل عمومي باروش  MPSGE
1-4. مقدمه  
2-4. برنامه نويسي MPSGE  در نرم افزار گمز و اصطلاحات مهم
3-4.كدنويسي در روش MPSGE با روش آرايه¬ها

منابع و ماخذ:

 

 

دکتر محمد مزرعتي

ایمیل: mo_mazraati@yahoo.com
وب سایت:
1
يکشنبه 15 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 47 مرتبه نمایش این صفحه: 47 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1457 مرتبه نمایش کل سایت: 1618 مرتبه