تبيين پيامدهاي زيست محيطي، ايمني و اقتصادي سوخت گاز طبيعي فشرده(CNG)
(12 آذر 1393)
کليدواژه

گاز طبيعي فشرده، مسائل زيست محيطي، ايمني و اقتصاد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
قيمت گاز طبيعي و بازار سهام شواهدي از کشورهاي اروپايي
(10 آذر 1393)
کليدواژه

قيمت سهام، قيمت گاز طبيعي، کشورهاي اروپايي، هم انباشتگي و عليت گرنجري
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارزيابي اقتصادي احداث واحد مايع سازي گاز طبيعي (LNG)
(8 آذر 1393)
کليد واژه

گاز طبيعي، گاز طبيعي مايع شده، فن آوري هاي تبديل گاز طبيعي، تحليل هزينه، فايده، تحليل هزينه، تحليل حساسيت
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي و ارائه روشي براي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد گاز مايع طبيعي با سيکل C3MR
(17 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک

  5 ارديبهشت 1392

ساراي. شيردل 1 , علي . عباس نژاد

کليد واژه ها: گاز طبيعي مايع , اکسپندر ,APCI , ASPEN PLUS , توان مصرفي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نقش CNG در تامين امنيت انرژي بخش حمل و نقل
(4 اسفند 1391)
اردشير دادرس1 ، مصطفي توانپور پاوه

كليد واژه

امنيت انرژي - توسعه پايدار- سوخت جايگزين - سي ان جي - منابع تجديدپذير
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر ارزش افزوده در استانهاي کشور
(4 اسفند 1391)
کريم محرم زاده

کليد واژه : رشد اقتصادي، داده هاي تابلويي، مصرف گاز طبيعي، تکنيک پنل ديتا، استان هاي کشور
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ويژه نامه پنجمين کنفرانس بين المللي CNG
(4 دی 1391)
آذر 91

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي CNG کشور، آخرين وضعيت اين صنعت را بررسي ميکند
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تعيين نرخ كارمزد جايگاه هاي عرضه CNG و نقش قانون هدفمندسازي يارانه ها
(4 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 1-23

ميرطاهر پورپرتوي آلانق

دكتر داود بهبودي

كليد واژه : گاز طبيعي، ارزيابي اقتصادي، جايگاه، CNG

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آخرين وضعيت توليد گاز طبيعي ايران و قطر از ميدان مشترک پارس جنوبي
(24 خرداد 1391)
دي ماه 87 - 2 صفحه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
كاهش آلاينده هاي وسايل نقليه به وسيله ذخيره سازي گاز طبيعي در نانو ذرات كربني
(4 دی 1390)
نويسند‌گان:[ هادي بهرامي ] - دانشجو، كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

[ محمود ترابي انگجي ] -

[ مجتبي شريعتي نياسر ] -

[ امين اله فردافشاري ] -كلمات كليدي:جذب گاز طبيعي، كربن اكتيو، جاذب، ذخيره سازي، نانو ساختار متخلخل

چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
CNG industry In IRAN
(4 آبان 1390)
اين بروشور توسط انجمن صنفي سي ان جي تهييه و تدوين شده است.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آشنايي با فرآوري گازهاي CNG ، LPG و LNG
(13 مهر 1390)
آشنايي با فرآوري گازهاي CNG ، LPG و LNG-;-;-

نشريه شماره 91 - تابستان 85
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي اقتصادي توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG) براي ايران
(25 اردیبهشت 1389)
با توجه به نام گذاري قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جايگاه ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان و لزوم بهره برداري بهينه از اين موهبت الهي، به منظور افزايش توان صادرات گاز کشور در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براي قرار گرفتن در مقام سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهاني گاز، در اين پژوهش، اجراي پروژه توليد گاز طبيعي مايع شده (;LNG) به عنوان يکي از مناسب ترين راه هاي صادرات گاز طبيعي براي ايران، بررسي شده است.

بنابر نتايج به دست آمده از ارزيابي اقتصادي طرح، که از طريق روش تحليل هزينه - فايده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجراي اين طرح کاملا اقتصادي بوده و علاوه بر اين از سودآوري مطلوب و نرخ بازده داخلي بالايي نيز برخوردار است. با انجام تحليل حساسيت، مشخص شد که حساس ترين پارامتر در اين پروژه، قيمت فروش LNG با رابطه مستقيم است و پس از آن هزينه سرمايه اي البته با رابطه معکوس بيش ترين تاثير را بر IRR پروژه دارد. قيمت گاز خوراک نيز به صورت معکوس تاثير قابل توجه اي بر نرخ بازده داخلي پروژه داراست.  

كليد واژه: گاز طبيعي، گاز طبيعي مايع شده، فن آوري هاي تبديل گاز طبيعي، تحليل هزينه - فايده، تحليل حساسيت

  3 : مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ زمستان 1387;; 5(;19):23-49

خليلي عراقي سيدمنصور,وطني علي,حاجي حيدري آمنه,كسرايي زينب
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تخمين رابطه ميان قيمت نفت خام و گاز طبيعي مايع شده (LNG)، با استفاده از مدل تصحيح خطا
(25 اردیبهشت 1389)
روش مرسوم قيمت گذاري گاز فرض مي كند كه قيمت گاز طبيعي رابطه نزديكي با قيمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پيروي مي كند. به همين دليل طي سال هاي متمادي در قيمت گذاري گاز طبيعي، قيمت اين محصول تابعي از قيمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسي روند تاريخي قيمت هاي نفت و گاز در بازارهاي منطقه اي نيز نشان از هم سويي روند دو متغير با يكديگر دارد. اين مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادسنجي، رابطه مذكور را تبيين و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. براي اين منظور پس از اشاره به قاعده هاي سرانگشتي موجود در تخمين قيمت گاز و برآورد رابطه رگرسيوني ساده بين قيمت گاز و قيمت نفت خام، اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهيم كه آيا رابطه رگرسيوني ساده قادر به ارايه تخميني بدون تورش و كارا از قيمت هاي گاز است. سرانجام با پيشنهاد مدل تصحيح خطا، تخميني كاراتر از رابطه بلند مدت ميان قيمت نفت خام و قيمت گاز طبيعي ارايه مي شود.  

كليد واژه: قيمت نفت خام، گاز طبيعي مايع شده، مدل تصحيح خطا، قاعده سرانگشتي، اقتصاد سنجي

  

مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ پاييز 1387;; 5(;18):99-122
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدلسازي انتقال مخازن CNG براي تامين موقت نياز گاز طبيعي
(18 آبان 1388)
همه ساله بخش عظيمي از بودجه كشور كه بايستي صرف ايجاد زيرساختهاي صنعتي و اقتصادي كشور شود صرف تامين هزينه هاي واردات بنزين و پرداخت يارانه هاي مربوط به آن مي شود بنابراين با توجه به افزايش چشمگير مصرف بنزين و گازوئيل در كشور، لزوم استفاده از سوختي جايگزين در بخش حمل و نقل در سالهاي اخير به خوبي احساس مي شود. از سوي ديگر ايران با داشتن دومين رتبه ذخائر گازي جهان و همچنين شبكه گسترده خط لوله گاز زمينه لازم براي استفاده گسترده از گاز طبيعي را دارا مي باشد. معمولا براي انتقال گاز طبيعي از خطوط لوله استفاده مي شود. انتقال گاز طبيعي با استفاده از كشنده و تريلر يكي از راه هاي تامين نياز گاز طبيعي به خصوص در مناطق روستايي كه احداث خط لوله مقرون به صرفه نيست مي باشد. در اين روش مخازن گاز CNG  توسط تريلر هاي مخصوص به ايستگاههاي فرعي كه به خطوط لوله متصل نيستند منتقل شده توسط دستگاههاي توزيع كننده به خودروها تزريق مي شود. در اين روش به ايستگاههاي اصلي، ايستگاه مادر و به ايستگاههاي فرعي كه به خطوط لوله متصل نيستند ايستگاه دختر گفته مي شود. به دليل هزينه بالاي كشنده و تريلر هاي مورد استفاده محاسبه تعداد كشنده و تريلر از اهميت ويژه اي برخوردار است.  تعداد تريلر و كشنده مورد نياز به ظرفيت ايستگاه دختر (;تقاضاي گاز طبيعي) و  فاصله ايسگاههاي مادر و دختر بستگي دارد. براي اين منظور يك مدل رياضي توسعه داده شد.  در اين نوشتار هزينه هاي مختلف استفاده از اين روش بر حسب ظرفيت ايستگاه دختر و فاصله ايستگاه مادر- دختر از يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي ساختار جديد صنعت گاز و LNG در جهان
(18 آبان 1388)
هگل معتقد است كه تناقض‏ها مي‏توانند با هم جمع شوند و شكل برتري را به‏وجود آورند. به عبارت ديگر «جمع تناقض‏ها» تزوآنتي تز منجر به شكلي برتر به نام سنتز مي‏شود. به‏نظر مي‏رسد صنعت گازمايع شده نيز چنين فرآيندي را در حال طي كردن است. ساختار سنتي صنعت گاز (;تز) اكنون با آزادسازي و خصوصي‏سازي و حركت به سوي بازارهاي رقابتي (;آنتي تز)، دنبال ساختار جديدي است (;سنتز) كه در آن شبكه جهاني صنعت گاز فاقد انحصارهاي كنوني باشد. آيا تركيب اين دو ساختار متناقض همانند پيش‏بيني هگل شكل برتري را نتيجه خواهد داد؟آيا دست نامرئي هگل همانند دست نامرئي آدام اسميت، خواهد توانست صنعت گاز و LNG را به صنعتي رقابتي تبديل كند؟ اين مقاله درصدد پاسخ به اين ابهام است
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جمعه 17 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 45 مرتبه نمایش این صفحه: 45 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2453 مرتبه نمایش کل سایت: 2481 مرتبه
سري زماني CNG
آمار و اطلاعات CNG

آمار مصرف گاز طبيعي