جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان ها

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

پارك انرژي هاي نو
(24 مهر 1391)
پارك انرژي هاي نو  - نشريه شماره 46 - تابستان 79
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها
(24 مهر 1391)
بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها نشريه شماره 116- بهار 89 -

-;-;-;-;-;-;

چرا فناوري بيوگاز* تاريخچه بيوگاز در ايران*بهره برداري از فناوري بيوگاز* انواع واحد هاي بيوگاز* فناوري بيوگاز در مقياس روستايي* فناوري بيوگاز در مقياس شهري*عوامل بازدارنده گسترش فناوري توليد بيوگاز در ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي زمين گرمايي (مزايا و کاربردها)
(24 مهر 1391)
انرژي زمين گرمايي (;مزايا و کاربردها) - نشريه شماره 98 - پائيز 86

-;-;-

انرژي زمين گرمايي چيست؟*کاربردهاي انرژي زمين گرمايي* انواع نيروگاههاي برق زمين گرمايي* آشنايي با فعاليت هاي انرژي زمين گرمايي در کشورهاي مختلف*آشنايي با فعاليت هاي انرژي زمين گرمايي در ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شهر سالم - كاربرد سيستم فتوولتائيك از ميلي وات تا مگا وات
(24 مهر 1391)
شهر سالم - كاربرد سيستم فتوولتائيك از ميلي وات تا مگا وات - نشريه شماره 23 - تابستان 73 - سايز فايل : 9.55 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي خورشيدي
(24 مهر 1391)
انرژي خورشيدي - نشريه شماره 20- بهار 73 - سايز فايل : 9.24 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي باد
(24 مهر 1391)
انرژي باد - نشريه شماره 18 - بهار 73 -سايز فايل : 4.51 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي درياها
(24 مهر 1391)
انرژي درياها - نشريه شماره 16 - زمستان 72 - سايز فايل : 4.88 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
توليد برق بوسيله انرژي تجديد پذير باد
(24 مهر 1391)
**فايل rar مي باشد***
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي خورشيدي ،صفحات فوتوولتاييک و نيروگاه
(24 مهر 1391)
**فايل rar مي باشد***
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي خورشيدي
(24 مهر 1391)
اين کتاب در خصوص  تششعات خورشيدي، تبديل آنها به گرما و تبديل انرژي حرارتي خورشيدي به برق، انواع سيستم هاي خورشيدي، هيلو استات ها اطلاعات مفيدي را ارايه مي نمايد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي زمين گرمايي
(24 مهر 1391)
اين کتاب اطلاعات زيادي در خصوص بهره گيري از انرژي زمين گرمايي ، تکنولوژي هاي مختلف؛ تبديل انرژي گرمايي به برق را ارايه مي نمايد. بعلاوه شما ميتوانيد اطلاعات زيادي در خصوص بهره گيري مسقيم از انرژي زمين گرمايي به دست آوريد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي هسته ايي، از معدن تا نيروگاه
(24 مهر 1391)
انرژي هستهاي انرژي گرمايي آزاد شده حاصل از شکافت اتم اورانيوم است که از آن براي توليد بخار آب و گرداندن توربينهاي توليد برق استفاده ميشود. اورانيوم معدني، طي فرآيندي در تأسيسات فرآوري بايد به گاز هگزافلورايد يا uf6 تبديل شود، و سپس با تزريق به شبکهاي از سانتريفيوژها غني شده و سپس قابل استفاده است.البته فقط اورانيم نيست که با آن مي توان انرژي هستهاي توليد کرد.مثلاَ از پولوتونيم يا ديگر راديواکتيو ها نيز مي توان انرژي هستهاي توليد نمود. اين انرژي در دسته انرژيهاي نيمهپاک و غيرقابل تجديد تقسيم بندي ميشود. به اين دليل نيمه پاک که زباله ها و پس ماندهاي آن هزاران سال در محيط زيست باقي مانده و براي سلامت موجودات زنده بسيار خطرناک هستند. با وجود اين پس از مقايسه آماري بين خطرات همه انواع انرژي، انرژي هستهاي جزو بهترين گزينه هاي موجود بشمار ميآيد. در اين کتاب با مراحل توليد انرژي اتمي، از معدن تا نيروگاه آشنا خواهيد شد.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
Outlook Model of Renewable Energies in Iran up to 2030
(24 مهر 1391)
اين کتاب پتانسيل انرژي هاي  تجديد پذير شامل برق گرمايي خورشيدي، برق بادي، برق آبي کوچک و  برق زمين گرمايي را در ايران برآورد مي نمايد. سپس از طريق ارزيابي هاي اقتصادي امکان سنجي اقتصادي توليد برق سبز را در ايران مورد ارزيابي قرار ميدهد. همچنين با فروض منطقي پيش بيني توليد برق سبز تا سال 2030 در ايران و سهم آن در کل برق توليدي کشور  صورت مي گيرد. همچنين رهيافت هاي سياستي مختلفي هم در اين زمينه ارايه ميشود. با مقايسه سياست هاي فعلي ايران و کشورهاي اروپايي بهري گيري از تجارب خارجي نيز توصيه شده است.(;اين کتاب به زبان انگليسي است)
 
Dr. M. Mazraati & N. Sharbafian & F.Sharbafian (mo_mazraati@yahoo.com)
دو شنبه 13 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 56 مرتبه نمایش این صفحه: 56 مرتبه
  بازدید کل سایت: 6345 مرتبه نمایش کل سایت: 8759 مرتبه