جهت يافتن مقالات به صورت مستقيم، از فيلد هاي زير استفاده نماييد.

همچنين مي توانيد جستجوي خود را در  قسمت هاي عنوان، خلاصه، متن مقاله و نام نويسنده  محدود نماييد

جستجو در تمام بخش ها برای عبارت:
 

یـــــــــا
 
جستجو برای عبارت:
جستجو در:
نحوه جستجو:
عبارت مستثنی:
استثنا در:
نحوه استثنا قراردادن:
جستجو در بازه زمانی:

مرتب سازی بر اساس:
مرتب سازی به صورت
تعداد خروجی در هر صفحه
 

قابلیت جستجو در:

سري زماني قيمت ها و ماليات هاي انرژي در کشورهاي جهان - 2st Quarter 2013
سري زماني قيمت ها و ماليات هاي انرژي در کشورهاي جهان(;;;energy prices and taxes):قيمت هاي نفتقيمت هاي گاز طبيعيقيمت فرآورده هاي نفتيماليات هاي انرژي

Publication Date : 05 July 2013قيمت هاي انرزي در بخش هاي اقتصادي کشور هاي OECD و غير OECD
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 8 شهریور 1392
ادامه مقاله
آمار هاي انرژي کشورهاي عضو OECD - سال Jul 2012
آمار هاي انرژي کشورهاي عضو OECD - سال Jul 2012
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 آبان 1391
ادامه مقاله
آمار هاي انرژي کشورهاي غير عضو OECD - سال Aug 2012
آمار هاي انرژي کشورهاي غير عضو OECD - سال Aug 2012

Energy Statistics of Non-OECD Countries
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 آبان 1391
ادامه مقاله
ترازنامه انرژي کشورهاي عضو OECD - سالAug 2012
ترازنامه انرژي کشورهاي عضو OECD - سالAug 2012
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 آبان 1391
ادامه مقاله
ترازنامه انرژي کشورهاي غير عضو OECD - سال Aug 2012
ترازنامه انرژي کشورهاي غير عضو OECD - سال Aug 2012
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 آبان 1391
ادامه مقاله
اطلاعات و داده هاي گاز طبيعي - سالAug 2012
اطلاعات و داده هاي گاز طبيعي - سالAug 2012
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 آبان 1391
ادامه مقاله
اطلاعات انرژي هاي تجديد پذير - July 2012
اطلاعات انرژي هاي تجديد پذير - July 2012
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 آبان 1391
ادامه مقاله
نقش گاز طبيعي در امنيت ملي، ايران، روسيه و قطر،مطالعه تطبيقي
تهيه‌کنندگان:

اکبر ترکان مشاور رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ،

زينب ابوطالبي، ، پژوهشگر گروه پژوهشي امور زيربنايي، دانشجوي دوره دكتراي اقتصاد دانشگاه LSE -2

حامد فرنام، پژوهشگر گروه پژوهشي امور زيربنايي، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه تهران

نشريه: مجله علمي پژوهشي راهبرد اقتصادي

سردبير نشريه: جناب آقاي دکتر اکبر کميجاني

کلمات كليدي: امنيت انرژي، خط لوله گاز طبيعي، امنيت ملي، صادرات گاز طبيعيبا تشکر از جناب آقاي حامد فرنام جهت ارسال فايل.
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 18 مهر 1391
ادامه مقاله
قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

1389/12/17 386/ شماره 85011
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 مهر 1391
ادامه مقاله
مروري بر ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت خام حوزه خليج‌فارس
حامد فرنام / ميثم شهبازي / علي خواجوي مرداد 1391 تهيه شده در : معاونت پژوهشهاي اقتصادي / گروه پژوهشي امور زيربناييبا تشکر از جناب آقاي حامد فرنام جهت ارسال فايل.
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 مهر 1391
ادامه مقاله
بررسي ايستگاههاي پمپاژ آب با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي
سومين همايش ملي آب و فاضلاب با رويكرد بهره برداري

1388

[ احمدرضا طاهري اصل ] - كارشناس مكانيك سازمان بهره وري انرژي ايران

محمداسماعيل صياد زاده

كلمات كليدي:ايستگاه پمپاژ، صرفه جويي انرژي، انتخاب صحيح الكتروپمپ، شبكه هيدروليكي
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 29 فروردین 1391
ادامه مقاله
ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي
اسماعيل فاتحي فر، سعيد پاك نيا، پيمان كشاورز

دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي، بخش مهندسي شيمي، شيراز، ايران

كلمات كليدي: صرفه جويي، مصرف انرژي، راهكارها، جديد، بهينه سازي، بالا بردن فرهنگ عامه.
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 5 فروردین 1391
ادامه مقاله
کاربرد نانوفناوري در مديريت انرژي
لادن رضي کردمحله و فربود تيموري

سومين همايشو نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تهران- مهرماه 1388
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 28 بهمن 1390
ادامه مقاله
تحليلي از روند شدت انرژي در کشورهاي OECD
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني،

شماره 28 ، سال 1382

کلمات کليدي : شدت انرژي، تقاضاي انرژي، برگشت پذيري قيمت، توليد ناخالص داخلي
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 28 بهمن 1390
ادامه مقاله
بررسي عوامل احتمالي تاثيرگذار بر شدت انرژي
ماهنامه نفت و انرژي – مهرماه 1389

مهدي علي مددي

سيد حسين سجادي

سازمان بهره وري
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 28 بهمن 1390
ادامه مقاله
بهره وري روشنايي
پاورپورنت - 12Mb - لينک اصلاح شد

  11 / 3 / 1390

با تشکر از جناب آقاي اسکونژاد جهت ارسال فايل


نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 26 آذر 1390
ادامه مقاله
هشتمين همايش بين المللي انرژي - بخش 7
بخش 7
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 18 مهر 1390
ادامه مقاله
پروژه هاي بهينه سازي مصرف سوخت در بخش صنعت
سايز : 500Kb

مقدمه

مقايسه ميزان مصرف سرانه و مصرف ويژه انرژي بين کشورهاي توسعه يافته و کشور ايران، نشان دهنده

کارايي کم در توليد محصول و بازده پايين مصرف حامل هاي انرژي مي باشد. نگاهي به آمار ساليانه شدت

مصرف انرژي کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که با وجود افزايش توليد ناخالص داخلي، شدت مصرف

انرژي آنها کاهش داشته است. پايين آوردن هزينه هاي توليد با کم کردن سهم انرژي در قيمت تمام شده

محصول نهايي، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و همچنين پايان پذير بودن منابع سوخت هاي فسيلي،

مهمترين محرک کشورهاي دنيا در بهسازي، نوسازي و توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه اي در بخش انرژي

بوده است.


نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 14 مهر 1390
ادامه مقاله
روشهاي كاربردي كاهش هزينه هاي انرژي
سازمان بهره وري انرژي ايران*

مطالب اين كتاب راهنمائي است مناسب براي كاهش هزين هها از طريق استفاده بهتر از انرژي و همزمان با صرفه جوئي در هزينه هاي انرژي ، به كاهش آلودگي محيط زيست نيز كمك م يكند چرا كه سوختهاي فسيلي مهمترين منبع توليد آلايند هها و نشر دي اكسيد كربن در محيط زيست هستند. در واقع سعي شده است تا مجموعه اي از راهكارها در اين كتاب فراهم آيد كه فرصتهاي صرفه جوئي انرژي را به عموم مصرف كنندگان اعم از صنعتي، اداري و خانگي و تجاري معرفي نمايد.
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 13 مهر 1390
ادامه مقاله
روانشناسي تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي
سازمان بهره وري انرژي ايران

استراتژي هاي بهينه سازي مصرف انرژي طي ده ههاي اخير بر ابعاد

روان شناختي و جامعه شناختي مصر فكنندگان متمركز شده است. اين روش ها

در كنار روش هاي فني و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. كتاب حاضر

به معرفي نظريه هاي روان شناسي شكل گيري، تغيير نگرش و رفتار مصرف

كنندگان انرژي پرداخته است. همچنين فصول چهارم و پنجم اين كتاب به نقش

آموزش و آگاهسازي در مديريت مصرف انرژي و معرفي راهكارهاي اجرايي

اختصاص داده شده است. تلاش شده است نمونه هايي از مطالعات مربوط به

روش هاي تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي كه درخارج و داخل

كشور به انجام رسيده است معرفي گردند
نویسنده: نويسندگان متعدد
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
تاریخ ثبت: 13 مهر 1390
ادامه مقاله
دو شنبه 13 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 269 مرتبه نمایش این صفحه: 270 مرتبه
  بازدید کل سایت: 6347 مرتبه نمایش کل سایت: 8761 مرتبه