سيري در قانون گذاري و قراردادهاي نفتي کشور ( از قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي بيع متقابل کنوني)
(4 اسفند 1391)
سيد نصرالله ابراهيمي_صادق عبدي

واژگان کليدي

قانون گذاري- قراردادهاي نفتي- قراردادهاي امتيازي- قراردادهاي مشارکتي- قراردادهاي خدماتي- بيع متقابل
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
A Updated Risk Analysis on Iran Buyback Contract
(4 اسفند 1391)
Key Words: Iran Buyback Contract, Deficiency, Risks
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
دو شنبه 13 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 130 مرتبه نمایش این صفحه: 130 مرتبه
  بازدید کل سایت: 6104 مرتبه نمایش کل سایت: 8517 مرتبه