بازاريابي و فروش نفت خام صادراتي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي

نام کتاب : بازاريابي و فروش نفت خام صادراتي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي

نويسنده : دکتر سارا وخشوري

Dr. Sara Vakhshouri

ناشر : صبح قلم‏،۱۳۹۰

 

چکيده:

پس از پيروزي انقلاب اسلامي سياستگذاري  هاي مربوط به توليد و فروش نفت‌خام صادراتي ايران مورد تجديد نظر قرار گرفت. از آنجائيكه سياستها و روشهاي فروش نفت‌خام همواره تحت تأثير شرايط سياسي و اقتصادي بوده و جمهوري اسلامي ايران نيز پس از پيروزي انقلاب تاكنون حوادث مختلف سياسي و اقتصادي را تجربه كرده است، لذا در اين کتاب سعي شده که سياست ها و روشهاي فروش نفت‌خام صادراتي ايران مورد بررسي قرار‌گيرد.

بر اين اساس قيمت هاي نفت خام هاي سبک و سنگين ايران که پايه قيمت هاي ساير نفت خام هاي صادراتي ايران هستند، با قيمت هاي نفت خام هاي رقيب ( مشابه از لحاظ کيفي)مقايسه شده اند.نفت خام هاي سبک عربستان، عمان از لحاظ کيفي ( درجه API  و گوگرد) مشابه نفت خام سبک صادراتي ايران و نفت خام هاي متوسط عربستان و دبي مشابه نفت خام سنگين ايران هستند، که در اين کتاب هر يک از نفت خام هاي صادراتي ايران با دو نفت خام مشابه مذكور مقايسه شده اند.

براي تعيين عوامل موثر و ميزان تاثير آنها بر قيمت هاي نفت خام هاي صادراتي ايران از پرسشنامه طيف ليکرت استفاده شد که به دليل انتزاعي بودن اين نوع پرسشنامه، کارشناسان موفق به تعيين الويت عوامل بر اساس الويت هاي طيف ليکرت نشده و به همين جهت پس از تعيين عوامل از طريق پرسشنامه مذكور، اولويت عوامل از طريق پرسشنامه AHP  بدست آمد.

براساس نتيجه روش مذکور، عامل کيفيت نفت خام صادراتي ( درجه API و گوگرد ) بالاترين و شرايط عمومي قرارداد شرکت ملي نفت ايران در مورد صادرات نفت خام کمترين تاثير را بر قيمت نفت خام هاي نفت صادراتي ايران دارند.

واژگان کليدي:

نفت خام . نفت خام صادراتي . قيمت گذاري . سياستهاي بازاريابي نفت خام

 

 


1390/8/7

يکشنبه 15 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 232 مرتبه نمایش این صفحه: 236 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1484 مرتبه نمایش کل سایت: 1645 مرتبه