شما ميتوانيد مقالات  سومين همايش ملي انرژي بدون نياز به عضويت در سايت دريافت نماييد.

هيچ کدام از اين مقالات، روي سرور سايت energyseec قرار ندارند.

 لينک مقالات اصلاح شد و قابل دريافت مي باشند. در صورت بروز هر گونه مشکل به لينک اصلي مراجعه نماييد.

 

سومين همايش ملي انرژي
توسعه اقتصادي از طريق بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي
11 و 12 ارديبهشت 1380
تهران- پژوهشگاه نيرو


AWT IMAGE مديرت مصرف انرژي

 1. بررسي اثرات اقتصادي جايگزيني لامپهاي معمولي با لامپهاي کم مصرف    PDF  152  KB 

 2. مقايسه مصرف انرژي در ماشينهاي برقي و فسيلي    PDF  189  KB

 3. کنترل مستقيم بار به روش برنامه ريزي  ديناميکي     PDF  221  KB 

 4. بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرک صنعتي کلات (مطالعات موردي)    PDF  135  KB

 5. تجزيه و تحليل تقاضاي انرژي الکتريکي روستايي و مدلسازي آن    PDF  152  KB 

 6. حمل و نقل هوايي از منظر انرژي    PDF  239  KB 

 7. انرژي درهزاره سوم : لزوم يک بازنگري در تعاريف , الگوها و يکاها    PDF  180  KB 

 8. ترويج مصرف بهينه انرژي در وسايل نفت سوز خانگي و کوره هاي آجرپزي سنتي در داخل کشور    PDF  156  KB 

 9. صرفه جويي و بهره وري انرژي در حمل و نقل گامي در جهت رشد و توسعه اقتصادي    PDF  194  KB

 10. پيش بيني تقاضاي انرژي با روش خود همبستگي برداري در ايران (4) 1383ـ (1) 1379     PDF  198  KB 

 11. بررسي عملکرد و ارائه روشي استاندارد جهت تعيين مصرف انرژي اتوبرقي خانگي    PDF  221  KB 

 12. راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در حمل و نقل زميني     PDF  217  KB 

 13. ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و آگاهسازي بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس تهران    PDF  100  KB 

 14. بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت آلومينيوم و تعيين پتانسيل قابل صرفه جويي انرژي    PDF  152  KB 

 15. تخمين تابع تقاضاي برق خانگي در شهرستان کرمان    PDF  164  KB 

 16. چشم انداز تقاضاي برق و ظرفيت عملي نيروگاهي مورد نياز کشور در برنامه سوم توسعه    PDF  183  KB

 17. بررسي رابطه بين مصرف انرژي, درآمد واقعي و سطح قيمت هادرکشورهاي عضو اوپک    PDF  229  KB

 18. بررسي تأثير ضريب توان بر بهره وري مصرف برق در صنايع    PDF  211  KB

 19. مديريت مصرف انرژي در سيستم آب و فاضلاب    PDF  168  KB

 20. بهينه سازي مصرف انرژي ضرورتي اجتناب ناپذير    PDF  179  KB

 21. مديريت مصرف انرژي در صنعت نساجي    PDF  224  KB

 22. بررسي انتشارات انرژي ايران 79 ـ 1370   PDF  93  KB

 23. بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرهنگ مصرف انرژي الکتريکي در شبکه سراسري و تعيين الگوي مصرف روزانه با استفاده از شبکه هاي عصبي (هوش مصنوعي)   PDF  221  KB

 24. مديريت مصرف انرژي در يکي از کارخانجات سيمان کشور    PDF  138  KB

 25. استفاده از تکنيک ايجاد نگرش در منطقي سازي مصرف انرژي   


AWT IMAGE مديريت عرضه انرژي

 

 

   1.      تعيين مقدار انرژي مصرفي براي نمک زدايي آب دريا    PDF  170  KB
   2.     
مديريت بهينه بارهاي الکتريکي در روستاها براي بهره_برداري از نيروگاههاي P.V. ايستان    PDF  218  KB
   3.     
طراحي کنترل کننده خود تنظيم بهينه جهت تنظيم سطح قدرت راکتورهاي هسته اي در محدوده کاري وسيع   PDF  162  KB
   4.     
اولويت جايگزيني حاملهاي انرژي در کشور    PDF  149  KB
   5.     
بررسي بازده انرژي براي کشت گندم آبي در مناطق خرم آباد  بروجرد و اليگودرز    PDF  162  KB
   6.     
صادرات گاز طبيعي ايران بصورت مايع شده     PDF  179  KB
   7.     
توانايي تعرفه هاي برق در مديريت بار  PDF  171  KB
   8.     
پيک سايي مصارف خانگي , تجاري و عمومي باشيوه تعرفه بندي کنتورها بوسيله سيستم پيشرفته اي ام آر    PDF  137  KB
   9.     
مدل هزينه نهايي انرژي الکتريکي در منطقه خور و بيابانک    PDF  177  KB
  10.     
بهينه سازي مصرف گاز طبيعي    PDF  207  KB


AWT IMAGE راهبرد هاي ميان مدت و بلند مدت بخش انرژي کشور

 

   1.      اوپک فرصتها و تهديدها    PDF  159  KB
   2.     
استانداردهاي جديد مصرف انرژي تجهيزات سوخت فسيلي ايران    PDF  174  KB
   3.     
تحليلي پيرامون زمينه هاي گسترش همکاري ميان ايران و ترکمنستان (با تأکيد بر بخش انرژي)     PDF  193  KB
   4.     
بررسي وضعيت تعادلي شرکتهاي برق منطقهاي در دوره (83 ـ 1379)   PDF  172  KB
   5.     
کنوانسيونهاي بين المللي و جايگاه ضعيف انرژي در آنها     PDF  144  KB
   6.     
برنامه ريزي منطقه اي فرآورده هاي نفتي در برنامه سوم     PDF  177  KB

 

AWT IMAGE توسعه پايدار بخش انرژي

 

   1.      کارآيي انرژي در اکوسيستم هاي زراعي    PDF  178  KB
   2.     
ارزيابي اقتصادي , زيست محيطي روي فن آوري هاي توليد انرژي    PDF  160  KB
   3.     
مدلسازي پراکنش آلايندههاي هوا در نيروگاههاي    PDF  166  KB
   4.     
شبيه سازي راکتورهاي کاتاليستي با بستر ثابت و سيالي جهت احياء NOx توسط آمونياک    PDF  173  KB
   5.     
روشها و اقتصاد کنترل دي اکسيدکربن گازهاي خروجي نيروگاههاي کشور    PDF  187  KB
   6.     
بررسي تأثير پساب نيروگاه رامين بر کيفيت آب رودخانه کارون    PDF  163  KB
   7.     
هزينه هاي اجتماعي و اثرات خارجي مصرف سوخت هاي فسيلي در ايران     PDF  218  KB
   8.     
نقش انرژي هيدروژني در دستيابي به توسعه پايدار    PDF  204  KB
   9.     
بررسي آلودگي هواي تهران     PDF  134  KB
  10.     
تعيين تلفات تبخيري سوخت در خودروهاي بنزيني     PDF  116  KB
  11.     
شاخصهاي ارزيابي مديريت مصرف انرژي    PDF  136  KB
  12.     
توسعه مطلوب و منطبق با محيط زيست در صنايع کوچک و متوسط از راه تکنولوژي توليد تميزتر  PDF  165  KB
  13.     
بهره وري انرژي حرارتي در زاگرس مرکزي   PDF  115  KB
  14.     
بيوگاز در ايران     PDF  302  KB
  15.     
ساخت و ساز پايدار در ارتباط با معماري سنتي ايران    PDF  222  KB
  16.     
تحليل اقتصادي ـ اجتماعي بکارگيري انرژي خورشيدي در تأمين آبگرم مصرفي خانواده هاي 4 الي 5 نفره در ايران  PDF  129  KB
  17.     
معماري ابنيه ـ طراحي محيط زيست و توسعه پايدار    PDF  182  KB
  18.     
نگرشي کلي بر گرمايش جهاني و تأثيرات آن در مقياس ملي    PDF  146  KB
  19.     
انرژي , گرمايش جهاني و گردشگري     PDF  202  KB


AWT IMAGE فن آوري هاي انرژي

 

   1.      ارائه مدل و نقش ژنراتور القايي در توربين برق امواج     PDF  165  KB
   2.     
طرح نظام اطلاعاتي انرژي کشور    PDF  142  KB
   3.     
صرفه جويي در مصرف برق با استفاده از سيستم هاي تهويه مطبوع وابسته به آب سرد دريا و کاربرد آنها در سواحل جنوبي درياي خزر    PDF  168  KB
   4.     
استفاده بهينه از انرژي گرمايي آبهاي نواحي جنوبي درياي خزر در توليد برق    PDF  148  KB
   5.     
کاربرد الکتروموتورهاي القائي سرعت متغير و صرفه جوئي در مصرف برق    PDF  143  KB
   6.     
اتوماسيون توزيع با استفاده از سيستمهاي حامل خط توزيع    PDF  395  KB
   7.     
افزايش توان خروجي و بازده توربين گاز با استفاده از حرارت اگزوز در يک سيکل تبريد جذبي براي پائين آوردن دماي هواي ورودي کمپرسور    PDF  174  KB
   8.     
طراحي سيستم کنترل هليوستاتها براي اولين نيروگاه خورشيدي يک مگاواتي از نوع دريافت کننده مرکزي ايران    PDF  187  KB
   9.      محاسبه چگالي شار نوري روي دريافت کننده مرکزي در اولين نيروگاه خورشيدي ايران
  10.      طراحي مقدماتي يک سيستم کرايژنيک براي مايع کردن هيدروژن
  11.      مروري بر تکنولوژي گداخت هسته اي
  12.      روش تست BCS براي اولين نيروگاه خورشيدي ايران از نوع دريافت کننده مرکزي
  13.      بررسي واحد ذوب القايي در صنعت ريخته گري از ديدگاه انرژي
  14.      کاهش مصرف انرژي در واحد هاي شيرين سازي گاز طبيعي
  15.     
مميزي و ارائه راهکارهايي براي کاهش مصرف و بازيافت انرژي در کوره 101 پالايشگاه اصفهان    PDF  205  KB
  16.     
بهينه سازي مصرف بخار در اجکتورهاي سه مرحله اي با استفاده از پمپ خلاء     PDF  140  KB
  17.     
بررسي عملکرد و ميزان اتلاف انرژي تله هاي بخار پالايشگاه اصفهان     PDF  140  KB
  18.     
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان     PDF  166  KB
  19.     
ارزيابي پروژه هاي ترانزيت نفت و گاز حوزه درياي خزر و وضعيت استراتژيک جمهوري اسلامي ايران     PDF  278  KB
  20.     
بهبود راندمان انرژي واحدهاي تصفيه گاز و بازيابي گوگرد صنايع پتروشيمي     PDF  249  KB
  21.     
تقاضاي جهاني انرژي و منابع تأمين آن ـ راههاي ممکن توليد هيدروژن از نظر فني و اقتصادي     PDF  176  KB
  22.     
بررسي مصرف و بازيافت انرژي در کورههاي پيشگرم نورد گرم شرکت فولاد مبارکه     PDF  228  KB
  23.     
بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي     PDF  215  KB
  24.     
عملکرد مزارع برق بادي ، واقعيتها از ديدگاه آمار و اطلاعات     PDF  165  KB
  25.     
بررسي تطبيقي خطوط انتقال قدرت چند فازو جبران افت پتانسيل در خطوط شش فاز    PDF  190  KB
  26.     
تأثير کاربرد سيستم هاي جذبي در بهينه سازي مصرف انرژي و جلوگيري از تخريب محيط زيست    PDF  194  KB
  27.     
مديريت منابع اطلاعاتي الکترونيکي انرژي     PDF  146  KB
  28.     
مدلسازي و طراحي بهينه لوله هاي حرارتي براي خنک کاري ترانسفورماتورهاي قدرت     PDF  234  K


AWT IMAGE تجديد ساختار بخش انرژي ، خصوصي سازي و آزاد سازي

 

   1.      چالشها،  تنگناها، آثار و راهکارهاي آزاد سازي و خصوصي سازي در بخش انرژي   PDF  206  KB
   2.     
نقش دولتهاي عضو آژانس بين المللي انرژي در سياست گذاري ملي انرژي     PDF  177  KB
   3.     
مديريت آب و انرژي     PDF  162  KB
   4.     
مناقصه پروژه هاي نيروگاهي BOT و روشهاي ارزيابي آن     PDF  204  KB

 

دو شنبه 13 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 2 مرتبه نمایش این صفحه: 2 مرتبه
  بازدید کل سایت: 6049 مرتبه نمایش کل سایت: 8461 مرتبه