جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان ها


      رايگان                             اعضاي ويژه

                               

    اينجا کليک کنيد                            اينجا کليک کنيد   

 

 

 

تبديل واحدهاي انرژي به يکديگر
(26 دی 1391)
در اين فايل مي توانيد کليه واحدهاي انرژي زير را بر حسب يکديگر تبديل نماييد.watt/hours

therms

joules

calorie

cubic foot of NG

cubic meters of NG

barrel of oil equivalent

tonne of oil equivalent

tonne of coal equivalent

tonne of LNG

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار کامفار 3 ـ expert comfar software III
(5 مهر 1388)
نسخه فارسي و انگليسي
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
راهنماي آموزشي نرم افزار گمز GAMS
(23 تیر 1389)
شما با کمک اين راهنماي آموزسي قادر هستيد که در نرم افزار گمز GAMS  برنامه نويسي کنيد.

به زبان ساد مثال هايي آورده شده که شما ميتوانيد مدل هاي بهينه سازي، برنامه ريزي خطي و غيره را به راحتي بياموزيد. زبان اين کتاب انگليسي است
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
راهنماي کامل نرم افزار گمز GAMS
(23 تیر 1389)
با استفاده از اين راهنماي کامل شما به راحتي ميتوانيد در نرم افزار گمز GAMS  برنامه نويسي مدل هاي بهينه سازي برنامه ريزي خطي و غير خظي را بياموزيد. مثال هاي ساده و عملي اين امکان را فراهم مي سازد که شما همن ها را روي نرم افزار پياده کرده و جواب بگيريد
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نمونه مدل برنامه ريزي در بخش حمل و نقل در نرم افزار GAMS
(16 تیر 1389)
يک نمونه از برنامه ريزي  حمل و نقل در نرم افزار GAMS  براي آشنايي  در اينجا ارايه شده است.
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار تحقيق در عمليات برنامه ريزي خظي و غير خطي GAMS
(16 تیر 1389)
با استفاده از اين نرم افزار شما به راحتي ميتوانيد کليه مسايل برنامه ريزي خطي، غير خطي، اينتيجر ، مدل هاي تعادل عمومي و .. را حل کنيد. نمونه يک برنامه ريزي خطي در همين قسمت قابل دسترسي است.
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار اقتصاد سنجي مايکروفيت microfit version 4
(11 تیر 1389)
با کمک نرم افزار مايکروفيت شما ميتوانيد مدل هاي مختلف اقتصاد سنجي را تخمين بزنيد.  اين نرم افزار تحت ويندوز کار ميکند و شما ميتواند به آساني با آن کار کننيد. تخمين مدل، آزمون فرضيه ها، پيش بيني در اين نرم افزار به آساني براي معادلات تکي يک و چند متغيره و نيز سيستم معادلات امکان پذير است.تهيه کنندگان:  دکتر هاشم و ابراهيم پسران ، دانشگاه آکسفورد
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار تبديل واحد هاي سنجش
(9 اردیبهشت 1389)
با کمک اين نرم افزار ها شما به راحتي ميتوانيد واحد هاي سنجش مختلف را به يکديگر تبديل کنيد
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
بسته ي نرم افزاري Lindo6.1
(9 مهر 1388)
بسته ي نرم افزاري Lindo6.1 : مورد استفاده اين نرم افزار در برنامه ريزي خطي و غير خطي  است. اين بسته ي نرم افزاري به صورت فشرده شده است. براي باز کردن آن بايد از برنامه ي WinZip يا WinRAR استفاده کنيد.  با استفاده از اين نرم افزار شما ميتوانيد مدل هاي برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي غير خطي، بهينه سازي، و مدل هاي اينتجر  را اجرا نماييد
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار آموزش نمونه گيري
(7 مهر 1388)
اين نرم افزار رو ش هاي مختلف نمونه گيري را آموزش ميدهد:

نمونه گيري تصادفي ساده با جايگذاري ، نمونه گيري تصادفي ساده بدون جايگذاري ، ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري ، واريانس ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري ، حدود اطمينان نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري ، برآورد مجموع واحدهاي جامعه ، حدود اطمينان مجموع واحدهاي جامعه ، نسبت ها و درصدها ، حدود اطمينان درجه اول و دوم براي درصدها ، نمونه گيري باطبقه بندي و با تخصيص متناسب ، برآورد واريانس برآوردكننده ميانگين در نمونه گيري با طبقه بندي ، حدود اطمينان ميانگين و مجموع واحدهاي جامعهدر نمونه گيري باطبقه بندي
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار اقتصاد سنجي Eviews
(1 مهر 1388)
با استفاده از اين نرم افزار شما ميتوانيد مدل هاي اقتصادستجي تک معادله اي، سيستمي، معادلات غير خطي و پيش بيني متهير هاي اقتصادي و انرژِي را انجام دهيد. نرم افزار نسخه 3 مي باشد که تحت ويندوز کار مي کند. براي دريافت نسخه هاي بالاتر که داراي حجم بالايي هستند لازم است که روي لوح فشرده  آن را دريافت نماييد. براي اين منظور با مدير سايت مکاتبه کنيد.
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
خودآموز استفاده از نرم افزار Eviews
(1 آذر 1389)
در اين خود آموز ميتوانيد موارد زير را بياموزيد:وارد کردن داده ها

تخمين معادله

تحليل مقادير جدول ضرايب

آزمون محدوديت روي ضرايب

آزمون متغيير هاي حذف شده

آزمون خود همبستگي LM  (;روش گادفري)

 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار اقتصاد سنجي6 Eviews
(2 شهریور 1390)
اين نرم افزار بر روي CD تحويل داده مي شود.

 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار تحليل پوششي داده ها KONSI DEA
(18 مهر 1389)
نرم افزار سنجش راندمان و عملکرد بنگاهها

به کمک اين نرم افزار ميتوان  از تکنيک تحليل پوششي داده هاي در زمينه هاي مختلف استفاده نمود. به کمک اين نرم افزار ميتوان راندمان بنگاهها و فعاليت هاي تجاري را مورد سنجش قرار داد و را حل هايي براي افزايش و بهبود عملکرد به دست آورد.
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
راهنماي نرم افزار تحليل پوششي داده ها KONSI DEA
(18 مهر 1389)
با استفاده از اين راهنم ميتوان به راحتي از نرم افزار تحليل پوششي داده ها KONSI DEA استفاده نمود. اين راهنما به انگليسي است.

 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار بهينه سازي انرژي در ساختمان HOT2000
(17 مهر 1389)
با اين نرم افزار به راحتي ميتوان در احداث ساختمان هاي کم طبقه مصرف انرژي را بهينه سازي نمود. همچنين اين نرم افزار تفاوت هزينه هاي انرژي در طراحي هاي مختلف را به دست ميدهد و در طراحي ساختمان هاي مسکوني جديد و يا در تعمير و بهسازي ساختمان هاي قديمي ميتواند راهنماي بسيار خوبي باشد. اين نرم افزار براي کانادا طراحي شده است ولي با اعمال کد هاي ساختماني ايران و شرايط آب و هوايي ايران قابل کاربرد است.
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
راهنماي کار با نرم افزار ENERGYPLUS نسخه 5
(16 شهریور 1389)
اين راهنما تحوه کار با نرم افزار را به خوبي توضيح ميدهد. براي دريافت فايل روي عنوان آن کليک کنيد. راهنم به زبان انگليسي است و اندازه آن 518K  است.
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار ENERGYPLUS
(16 شهریور 1389)
نرم افزار ENERGYPLUS نرم ازاري مهندسي است که براي طراحي ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد که با کمک آن ميتوان بهينه سازي مصرف انرژي و تحليل هاي هزينه مرتبط با آن را انجام داد. اين نرم افزار براي طراحي ساختمان هاي مدرن بسيار مفيد است که توسط  اداره انرژي وزارت انرژي آمريکا طراحي شده است. نسخه قابل دسترس روي اين سايت نسخه کامل ويندوز است

اندازه فايل 55 مگابايت است. در صورتي که دانلود براي شما دشوار است ميتوانيد آن راي روي سي دي سفارس و از طريق پست دريافت نماييد. روي سي دي شما همچنين راهنماي استفاده از نرم افزار بعلاوه پرزنتيشن صوتي (;انگليسي) نحوه کار با نرم افزار را دريافت مي کنيد
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
مجموعه نرم افزارهاي بهنيه سازي انرژي در ساختمان
(16 آبان 1390)
مجموعه نرم افزارهاي بهنيه سازي انرژي در ساختمان
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم­ افزار BCS19 (شبيه­ ساز مبحث 19)
(16 آبان 1390)
BCS19
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار تحليل پروژه هاي انرژي هاي پاک: RETScreen
(16 آبان 1390)
براي نصب اين نرم افزار به NET.2.0 Framework نياز داريد.

اين نرم افزار به زيان هاي مختلف و از جمله انگليسي و فارسي موجود است.  با کمک اين نرم افزار به خوبي ميتوانيد مباحث صرفه جويي انرژي، امکان ستجي انرژي هاي تجديد پذير، سودمند بودن و اقتصادي بودن تکنولوري هاي داراي راندمان بالا انرژي را به انجام برسانيد
 
نرم افزار (fsharbafian@energyseec.com)
جمعه 17 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 20 مرتبه نمایش این صفحه: 20 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2531 مرتبه نمایش کل سایت: 2559 مرتبه